Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS F-03 (archiwalny) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2016Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8907944</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p4>[pkd1]</p4>
       <p5>[Mail]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p7_>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p10>[REGON]</p10>
       <p10_4>[REGON]</p10_4>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <pA14_>[Wartość wyboru w polu pA14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA14_>
       <pb14_>[Wartość wyboru w polu pb14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb14_>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75_1>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[nazwaPelna]</p111>
       <p112>[Miejscowosc]</p112>
       <p113>[Pole tekstowe]</p113>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p115>[nazwaPelna]</p115>
       <p116>[Miejscowosc]</p116>
       <p117>[Pole tekstowe]</p117>
       <p119>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p143>
       <p144>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p144>
       <p145>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p145>
       <p147>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p147>
       <p148>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p148>
       <p149>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p149>
       <p150>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p152>
       <p153>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p153>
       <p156>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p158>
       <p159>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p159>
       <p160>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p162>
       <p164>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p164>
       <p165>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p168>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p168>
       <p169>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p169>
       <p170>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p170>
       <p181>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p181>
       <p182>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p182>
       <p183>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p183>
       <p184>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p184>
       <p185>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p185>
       <p186>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p186>
       <p187>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p187>
       <p188>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p188>
       <p190>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p190>
       <p191>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p191>
       <p192>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p192>
       <p193>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p193>
       <p194>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p194>
       <p195>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p195>
       <p196>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p196>
       <p197>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p197>
       <p199>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p199>
       <p200>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p200>
       <p201>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p201>
       <p202>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p202>
       <p203>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p203>
       <p204>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p204>
       <p205>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p205>
       <p206>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p206>
       <p208>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p208>
       <p209>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p209>
       <p210>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p210>
       <p211>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p211>
       <p212>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p212>
       <p213>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p213>
       <p214>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p214>
       <p215>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p215>
       <p217>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p217>
       <p218>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p218>
       <p219>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p219>
       <p220>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p220>
       <p221>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p221>
       <p222>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p222>
       <p223>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p223>
       <p224>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p224>
       <p274>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p274>
       <p336>[Pole integer - wartość liczbowa]</p336>
       <p282>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p282>
       <p225>[pole wielowierszowe]</p225>
       <p232>[powiat]</p232>
       <p246> / 02:Dolnośląskie / 04:Kujawsko-pomorskie / 06:Lubelskie / 08:Lubuskie / 10:Łódzkie / 12:Małopolskie / 14:Mazowieckie / 16:Opolskie / 18:Podkarpacki / 20:Podlaskie / 22:Pomorskie / 24:Śląskie / 26:Świętokrzyskie / 28:Warmińsko-mazurskie / 30:Wielkopolskie / 32:Zachodniopomorskie / 34:Zagranica </p246>
       <p275>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p275>
       <p337>[Pole integer - wartość liczbowa]</p337>
       <p283>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p283>
       <p233>[gmina]</p233>
       <p226>[pole wielowierszowe]</p226>
       <p234>[powiat]</p234>
       <p247> / 02:Dolnośląskie / 04:Kujawsko-pomorskie / 06:Lubelskie / 08:Lubuskie / 10:Łódzkie / 12:Małopolskie / 14:Mazowieckie / 16:Opolskie / 18:Podkarpacki / 20:Podlaskie / 22:Pomorskie / 24:Śląskie / 26:Świętokrzyskie / 28:Warmińsko-mazurskie / 30:Wielkopolskie / 32:Zachodniopomorskie / 34:Zagranica </p247>
       <p276>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p276>
       <p338>[Pole integer - wartość liczbowa]</p338>
       <p284>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p284>
       <p235>[gmina]</p235>
       <p227>[pole wielowierszowe]</p227>
       <p236>[powiat]</p236>
       <p248> / 02:Dolnośląskie / 04:Kujawsko-pomorskie / 06:Lubelskie / 08:Lubuskie / 10:Łódzkie / 12:Małopolskie / 14:Mazowieckie / 16:Opolskie / 18:Podkarpacki / 20:Podlaskie / 22:Pomorskie / 24:Śląskie / 26:Świętokrzyskie / 28:Warmińsko-mazurskie / 30:Wielkopolskie / 32:Zachodniopomorskie / 34:Zagranica </p248>
       <p277>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p277>
       <p339>[Pole integer - wartość liczbowa]</p339>
       <p285>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p285>
       <p237>[gmina]</p237>
       <pA290_>[Wartość wyboru w polu pA290. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA290_>
       <p290_>[Wartość wyboru w polu p290. Dostępne wartości: 1 2 ]</p290_>
       <p293_>[Wartość wyboru w polu p293. Dostępne wartości: 1 2 ]</p293_>
       <p294>[Pole integer - wartość liczbowa]</p294>
       <p295>[Pole integer - wartość liczbowa]</p295>
       <p296>[Mail]</p296>
       <p297_subfield_0>[imię]</p297_subfield_0>
       <p297_subfield_1>[nazwisko]</p297_subfield_1>
       <p298>[Telefon]</p298>
       <p299>[miejscowość]</p299>
       <p300>[Data wypełnienia]</p300>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS F-03 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8907944</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p3>773461194</p3>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p4>01.11.Z</p4>
       <p5>test@test.pl</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p8_>1</p8_>
       <p10>773461194</p10>
       <p10_4>773461194</p10_4>
       <p14_>1</p14_>
       <pA14_>1</pA14_>
       <pb14_>1</pb14_>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75_1>10</p75_1>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>Pełna nazwa testowa</p111>
       <p112>Poznań</p112>
       <p113>test pola tekstowego</p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>Pełna nazwa testowa</p115>
       <p116>Poznań</p116>
       <p117>test pola tekstowego</p117>
       <p119>10</p119>
       <p120>10</p120>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145>10</p145>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150>10</p150>
       <p151>10</p151>
       <p152>10</p152>
       <p153>10</p153>
       <p156>10</p156>
       <p157>10</p157>
       <p158>10</p158>
       <p159>10</p159>
       <p160>10</p160>
       <p161>10</p161>
       <p162>10</p162>
       <p164>10</p164>
       <p165>10</p165>
       <p166>10</p166>
       <p168>10</p168>
       <p169>10</p169>
       <p170>10</p170>
       <p181>10</p181>
       <p182>10</p182>
       <p183>10</p183>
       <p184>10</p184>
       <p185>10</p185>
       <p186>10</p186>
       <p187>10</p187>
       <p188>10</p188>
       <p190>10</p190>
       <p191>10</p191>
       <p192>10</p192>
       <p193>10</p193>
       <p194>10</p194>
       <p195>10</p195>
       <p196>10</p196>
       <p197>10</p197>
       <p199>10</p199>
       <p200>10</p200>
       <p201>10</p201>
       <p202>10</p202>
       <p203>10</p203>
       <p204>10</p204>
       <p205>10</p205>
       <p206>10</p206>
       <p208>10</p208>
       <p209>10</p209>
       <p210>10</p210>
       <p211>10</p211>
       <p212>10</p212>
       <p213>10</p213>
       <p214>10</p214>
       <p215>10</p215>
       <p217>10</p217>
       <p218>10</p218>
       <p219>10</p219>
       <p220>10</p220>
       <p221>10</p221>
       <p222>10</p222>
       <p223>10</p223>
       <p224>10</p224>
       <p274>10</p274>
       <p336>10</p336>
       <p282>10</p282>
       <p225>to jest pole wielowierszowe</p225>
       <p232>poznański</p232>
       <p246></p246>
       <p275>10</p275>
       <p337>10</p337>
       <p283>10</p283>
       <p233>Poznań</p233>
       <p226>to jest pole wielowierszowe</p226>
       <p234>poznański</p234>
       <p247></p247>
       <p276>10</p276>
       <p338>10</p338>
       <p284>10</p284>
       <p235>Poznań</p235>
       <p227>to jest pole wielowierszowe</p227>
       <p236>poznański</p236>
       <p248></p248>
       <p277>10</p277>
       <p339>10</p339>
       <p285>10</p285>
       <p237>Poznań</p237>
       <pA290_>1</pA290_>
       <p290_>1</p290_>
       <p293_>1</p293_>
       <p294>10</p294>
       <p295>10</p295>
       <p296>test@test.pl</p296>
       <p297_subfield_0>Jan</p297_subfield_0>
       <p297_subfield_1>Kowalski</p297_subfield_1>
       <p298>500600400</p298>
       <p299>Poznań</p299>
       <p300>30-10-2014</p300>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>