Pola formularza

Formularz: GUS OS-29/k (2016) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2016Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8910658</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[Mail]</p5>
       <p6>[pkd1]</p6>
       <p7_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_1>
       <p7_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_2>
       <p7_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_3>
       <p7_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_4>
       <p7_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_5>
       <p7_1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_6>
       <p7_1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_7>
       <p7_1_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_8>
       <p7_1_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_9>
       <p7_1_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_10>
       <p7_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_1>
       <p7_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_2>
       <p7_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_3>
       <p7_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_4>
       <p7_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_5>
       <p7_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_6>
       <p7_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_7>
       <p7_2_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_8>
       <p7_2_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_9>
       <p7_2_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_10>
       <p7_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_1>
       <p7_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_2>
       <p7_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_3>
       <p7_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_4>
       <p7_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_5>
       <p7_3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3_6>
       <p7_2_10a>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_10a>
       <p7_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_4_4>
       <p7_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5_2>
       <p7_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5_3>
       <p7_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5_4>
       <p7_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5_5>
       <p7_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_6_2>
       <p7_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_6_3>
       <p7_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_6_4>
       <p7_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_6_5>
       <p7_7_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7_1>
       <p7_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7_2>
       <p7_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7_3>
       <p7_7_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7_4>
       <p7_7_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7_5>
       <p7_7_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7_6>
       <p7_7_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7_7>
       <p7_7_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7_8>
       <p7_7_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7_9>
       <p7_7_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7_10>
       <p7_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8_1>
       <p7_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8_2>
       <p7_8_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8_3>
       <p7_8_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8_4>
       <p7_8_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8_5>
       <p7_8_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8_6>
       <p7_8_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8_7>
       <p7_8_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8_8>
       <p7_8_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8_9>
       <p7_8_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8_10>
       <p7_10_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_10_1>
       <p7_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_10_2>
       <p7_10_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_10_3>
       <p7_10_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_10_4>
       <p7_10_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_10_5>
       <p7_10_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_10_6>
       <p7_10_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_10_7>
       <p7_10_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_10_8>
       <p7_10_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_10_9>
       <p7_10_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_10_10>
       <p7_11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_11_1>
       <p7_11_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_11_2>
       <p7_11_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_11_3>
       <p7_11_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_11_4>
       <p7_11_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_11_5>
       <p7_11_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_11_6>
       <p7_11_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_11_7>
       <p7_11_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_11_8>
       <p7_11_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_11_9>
       <p7_11_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_11_10>
       <p7_12_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_12_1>
       <p7_12_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_12_2>
       <p7_12_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_12_3>
       <p7_12_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_12_4>
       <p7_12_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_12_5>
       <p7_12_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_12_6>
       <p7_12_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_12_7>
       <p7_12_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_12_8>
       <p7_12_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_12_9>
       <p7_12_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_12_10>
       <p7_13_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_13_1>
       <p7_13_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_13_2>
       <p7_13_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_13_3>
       <p7_13_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_13_4>
       <p7_13_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_13_5>
       <p7_13_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_13_6>
       <p7_13_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_13_7>
       <p7_13_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_13_8>
       <p7_13_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_13_9>
       <p7_13_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_13_10>
       <p8_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_2>
       <p8_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_3>
       <p8_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_4>
       <p8_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_5>
       <p8_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_6>
       <p8_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_7>
       <p8_2_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_8>
       <p8_2_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_9>
       <p8_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_2>
       <p8_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_3>
       <p8_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_4>
       <p8_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_5>
       <p8_3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_6>
       <p8_3_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_7>
       <p8_3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_8>
       <p8_3_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_9>
       <p8_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_2>
       <p8_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_3>
       <p8_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_4>
       <p8_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_5>
       <p8_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_6>
       <p8_5_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_7>
       <p8_5_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_8>
       <p8_5_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_9>
       <p8_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_2>
       <p8_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_3>
       <p8_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_4>
       <p8_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_5>
       <p8_6_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_6>
       <p8_6_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_7>
       <p8_6_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_8>
       <p8_6_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_9>
       <p8_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_7_2>
       <p8_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_7_3>
       <p8_7_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_7_4>
       <p8_7_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_7_5>
       <p8_7_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_7_6>
       <p8_7_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_7_7>
       <p8_7_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_7_8>
       <p8_7_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_7_9>
       <p8_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_8_2>
       <p8_8_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_8_3>
       <p8_8_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_8_4>
       <p8_8_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_8_5>
       <p8_8_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_8_6>
       <p8_8_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_8_7>
       <p8_8_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_8_8>
       <p8_8_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_8_9>
       <p8_9_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_9_2>
       <p8_9_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_9_3>
       <p8_9_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_9_4>
       <p8_9_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_9_5>
       <p8_9_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_9_6>
       <p8_9_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_9_7>
       <p8_9_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_9_8>
       <p8_9_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_9_9>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p8_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_10_2>
       <p8_10_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_10_3>
       <p8_10_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_10_4>
       <p8_10_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_10_5>
       <p8_10_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_10_6>
       <p8_10_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_10_7>
       <p8_10_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_10_8>
       <p8_10_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_10_9>
       <p10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_2>
       <p10_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_3>
       <p10_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_4>
       <p10_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_5>
       <p10_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_6>
       <p10_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_7>
       <p10_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_8>
       <p10_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_9>
       <p11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_1>
       <p11_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_2>
       <p11_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_3>
       <p12_1>[Pole tekstowe]</p12_1>
       <p12_2>[Pole tekstowe]</p12_2>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p16>[miejscowość]</p16>
       <p17>[Data wypełnienia]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS OS-29/k (2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8910658</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>test@test.pl</p5>
       <p6>01.11.Z</p6>
       <p7_1_1>10</p7_1_1>
       <p7_1_2>10</p7_1_2>
       <p7_1_3>10</p7_1_3>
       <p7_1_4>10</p7_1_4>
       <p7_1_5>10</p7_1_5>
       <p7_1_6>10</p7_1_6>
       <p7_1_7>10</p7_1_7>
       <p7_1_8>10</p7_1_8>
       <p7_1_9>10</p7_1_9>
       <p7_1_10>10</p7_1_10>
       <p7_2_1>10</p7_2_1>
       <p7_2_2>10</p7_2_2>
       <p7_2_3>10</p7_2_3>
       <p7_2_4>10</p7_2_4>
       <p7_2_5>10</p7_2_5>
       <p7_2_6>10</p7_2_6>
       <p7_2_7>10</p7_2_7>
       <p7_2_8>10</p7_2_8>
       <p7_2_9>10</p7_2_9>
       <p7_2_10>10</p7_2_10>
       <p7_3_1>10</p7_3_1>
       <p7_3_2>10</p7_3_2>
       <p7_3_3>10</p7_3_3>
       <p7_3_4>10</p7_3_4>
       <p7_3_5>10</p7_3_5>
       <p7_3_6>10</p7_3_6>
       <p7_2_10a>10</p7_2_10a>
       <p7_4_4>10</p7_4_4>
       <p7_5_2>10</p7_5_2>
       <p7_5_3>10</p7_5_3>
       <p7_5_4>10</p7_5_4>
       <p7_5_5>10</p7_5_5>
       <p7_6_2>10</p7_6_2>
       <p7_6_3>10</p7_6_3>
       <p7_6_4>10</p7_6_4>
       <p7_6_5>10</p7_6_5>
       <p7_7_1>10</p7_7_1>
       <p7_7_2>10</p7_7_2>
       <p7_7_3>10</p7_7_3>
       <p7_7_4>10</p7_7_4>
       <p7_7_5>10</p7_7_5>
       <p7_7_6>10</p7_7_6>
       <p7_7_7>10</p7_7_7>
       <p7_7_8>10</p7_7_8>
       <p7_7_9>10</p7_7_9>
       <p7_7_10>10</p7_7_10>
       <p7_8_1>10</p7_8_1>
       <p7_8_2>10</p7_8_2>
       <p7_8_3>10</p7_8_3>
       <p7_8_4>10</p7_8_4>
       <p7_8_5>10</p7_8_5>
       <p7_8_6>10</p7_8_6>
       <p7_8_7>10</p7_8_7>
       <p7_8_8>10</p7_8_8>
       <p7_8_9>10</p7_8_9>
       <p7_8_10>10</p7_8_10>
       <p7_10_1>10</p7_10_1>
       <p7_10_2>10</p7_10_2>
       <p7_10_3>10</p7_10_3>
       <p7_10_4>10</p7_10_4>
       <p7_10_5>10</p7_10_5>
       <p7_10_6>10</p7_10_6>
       <p7_10_7>10</p7_10_7>
       <p7_10_8>10</p7_10_8>
       <p7_10_9>10</p7_10_9>
       <p7_10_10>10</p7_10_10>
       <p7_11_1>10</p7_11_1>
       <p7_11_2>10</p7_11_2>
       <p7_11_3>10</p7_11_3>
       <p7_11_4>10</p7_11_4>
       <p7_11_5>10</p7_11_5>
       <p7_11_6>10</p7_11_6>
       <p7_11_7>10</p7_11_7>
       <p7_11_8>10</p7_11_8>
       <p7_11_9>10</p7_11_9>
       <p7_11_10>10</p7_11_10>
       <p7_12_1>10</p7_12_1>
       <p7_12_2>10</p7_12_2>
       <p7_12_3>10</p7_12_3>
       <p7_12_4>10</p7_12_4>
       <p7_12_5>10</p7_12_5>
       <p7_12_6>10</p7_12_6>
       <p7_12_7>10</p7_12_7>
       <p7_12_8>10</p7_12_8>
       <p7_12_9>10</p7_12_9>
       <p7_12_10>10</p7_12_10>
       <p7_13_1>10</p7_13_1>
       <p7_13_2>10</p7_13_2>
       <p7_13_3>10</p7_13_3>
       <p7_13_4>10</p7_13_4>
       <p7_13_5>10</p7_13_5>
       <p7_13_6>10</p7_13_6>
       <p7_13_7>10</p7_13_7>
       <p7_13_8>10</p7_13_8>
       <p7_13_9>10</p7_13_9>
       <p7_13_10>10</p7_13_10>
       <p8_2_2>10</p8_2_2>
       <p8_2_3>10</p8_2_3>
       <p8_2_4>10</p8_2_4>
       <p8_2_5>10</p8_2_5>
       <p8_2_6>10</p8_2_6>
       <p8_2_7>10</p8_2_7>
       <p8_2_8>10</p8_2_8>
       <p8_2_9>10</p8_2_9>
       <p8_3_2>10</p8_3_2>
       <p8_3_3>10</p8_3_3>
       <p8_3_4>10</p8_3_4>
       <p8_3_5>10</p8_3_5>
       <p8_3_6>10</p8_3_6>
       <p8_3_7>10</p8_3_7>
       <p8_3_8>10</p8_3_8>
       <p8_3_9>10</p8_3_9>
       <p8_5_2>10</p8_5_2>
       <p8_5_3>10</p8_5_3>
       <p8_5_4>10</p8_5_4>
       <p8_5_5>10</p8_5_5>
       <p8_5_6>10</p8_5_6>
       <p8_5_7>10</p8_5_7>
       <p8_5_8>10</p8_5_8>
       <p8_5_9>10</p8_5_9>
       <p8_6_2>10</p8_6_2>
       <p8_6_3>10</p8_6_3>
       <p8_6_4>10</p8_6_4>
       <p8_6_5>10</p8_6_5>
       <p8_6_6>10</p8_6_6>
       <p8_6_7>10</p8_6_7>
       <p8_6_8>10</p8_6_8>
       <p8_6_9>10</p8_6_9>
       <p8_7_2>10</p8_7_2>
       <p8_7_3>10</p8_7_3>
       <p8_7_4>10</p8_7_4>
       <p8_7_5>10</p8_7_5>
       <p8_7_6>10</p8_7_6>
       <p8_7_7>10</p8_7_7>
       <p8_7_8>10</p8_7_8>
       <p8_7_9>10</p8_7_9>
       <p8_8_2>10</p8_8_2>
       <p8_8_3>10</p8_8_3>
       <p8_8_4>10</p8_8_4>
       <p8_8_5>10</p8_8_5>
       <p8_8_6>10</p8_8_6>
       <p8_8_7>10</p8_8_7>
       <p8_8_8>10</p8_8_8>
       <p8_8_9>10</p8_8_9>
       <p8_9_2>10</p8_9_2>
       <p8_9_3>10</p8_9_3>
       <p8_9_4>10</p8_9_4>
       <p8_9_5>10</p8_9_5>
       <p8_9_6>10</p8_9_6>
       <p8_9_7>10</p8_9_7>
       <p8_9_8>10</p8_9_8>
       <p8_9_9>10</p8_9_9>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p8_10_2>10</p8_10_2>
       <p8_10_3>10</p8_10_3>
       <p8_10_4>10</p8_10_4>
       <p8_10_5>10</p8_10_5>
       <p8_10_6>10</p8_10_6>
       <p8_10_7>10</p8_10_7>
       <p8_10_8>10</p8_10_8>
       <p8_10_9>10</p8_10_9>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p10_6>10</p10_6>
       <p10_7>10</p10_7>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p12_1>test pola tekstowego</p12_1>
       <p12_2>test pola tekstowego</p12_2>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p15>500600400</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>30-10-2014</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>