Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoWZP (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolnionyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8910682</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[miejscowość]</p1_1>
       <p1_1_7>[data]</p1_1_7>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p4_3_subfield_>
       <p4_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p4_3_subfield_2>
       <p4_3_subfield_3>[Pole NIP]</p4_3_subfield_3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 2 1 ]</p4_>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p8>[NIP]</p8>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11_>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p16_6>[pole wielowierszowe]</p16_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWZP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8910682</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_1_7>30-10-1990</p1_1_7>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4_3_subfield_>2</p4_3_subfield_>
       <p4_3_subfield_2>23050608219</p4_3_subfield_2>
       <p4_3_subfield_3>8875155741</p4_3_subfield_3>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p8>8875155741</p8>
       <_>1</_>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p11_>1</p11_>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p16_6>to jest pole wielowierszowe</p16_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>