Pola formularza

Formularz: SBJS (archiwalny) Skonsolidowany bilans jednostki sprawozdawczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9237133</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2>[data]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[data]</p1_4>
       <p1_5>[data]</p1_5>
       <pAI_3>[Pole kwoty]</pAI_3>
       <pAI_4>[Pole kwoty]</pAI_4>
       <pAI_5>[Pole kwoty]</pAI_5>
       <pAI_6>[Pole kwoty]</pAI_6>
       <pAI_7>[Pole kwoty]</pAI_7>
       <pAI_8>[Pole kwoty]</pAI_8>
       <pAI_9>[Pole kwoty]</pAI_9>
       <pAI_10>[Pole kwoty]</pAI_10>
       <pAII_3>[Pole kwoty]</pAII_3>
       <pAII_4>[Pole kwoty]</pAII_4>
       <pAII_5>[Pole kwoty]</pAII_5>
       <pAII_6>[Pole kwoty]</pAII_6>
       <pAIII_5>[Pole kwoty]</pAIII_5>
       <pAIII_6>[Pole kwoty]</pAIII_6>
       <pAIII_7>[Pole kwoty]</pAIII_7>
       <pAIII_8>[Pole kwoty]</pAIII_8>
       <pAIII_9>[Pole kwoty]</pAIII_9>
       <pAIII_10>[Pole kwoty]</pAIII_10>
       <pAIII_11>[Pole kwoty]</pAIII_11>
       <pAIII_12>[Pole kwoty]</pAIII_12>
       <pAIII_13>[Pole kwoty]</pAIII_13>
       <pAIII_14>[Pole kwoty]</pAIII_14>
       <pAIII_15>[Pole kwoty]</pAIII_15>
       <pAIII_16>[Pole kwoty]</pAIII_16>
       <pAIII_17>[Pole kwoty]</pAIII_17>
       <pAIII_18>[Pole kwoty]</pAIII_18>
       <pAIV_3>[Pole kwoty]</pAIV_3>
       <pAIV_4>[Pole kwoty]</pAIV_4>
       <pAIV_5>[Pole kwoty]</pAIV_5>
       <pAIV_6>[Pole kwoty]</pAIV_6>
       <pAIV_7>[Pole kwoty]</pAIV_7>
       <pAIV_8>[Pole kwoty]</pAIV_8>
       <pAV_3>[Pole kwoty]</pAV_3>
       <pAV_4>[Pole kwoty]</pAV_4>
       <pAV_5>[Pole kwoty]</pAV_5>
       <pAV_6>[Pole kwoty]</pAV_6>
       <pAV_11>[Pole kwoty]</pAV_11>
       <pAV_12>[Pole kwoty]</pAV_12>
       <pAV_13>[Pole kwoty]</pAV_13>
       <pAV_14>[Pole kwoty]</pAV_14>
       <pAV_15>[Pole kwoty]</pAV_15>
       <pAV_16>[Pole kwoty]</pAV_16>
       <pAV_17>[Pole kwoty]</pAV_17>
       <pAV_18>[Pole kwoty]</pAV_18>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>
       <p1a_5_1_2_8_8>[Pole kwoty]</p1a_5_1_2_8_8>
       <p1a_5_2_2_8_2>[Pole kwoty]</p1a_5_2_2_8_2>
       <p1a_5_1_3_2_6>[Pole kwoty]</p1a_5_1_3_2_6>
       <p1a_5_2_3_9_6>[Pole kwoty]</p1a_5_2_3_9_6>
       <p1a_5_1_4_1_0>[Pole kwoty]</p1a_5_1_4_1_0>
       <p1a_5_2_4_3_3>[Pole kwoty]</p1a_5_2_4_3_3>
       <p1a_5_1_5_5_8>[Pole kwoty]</p1a_5_1_5_5_8>
       <p1a_5_2_5_9_0>[Pole kwoty]</p1a_5_2_5_9_0>
       <p1a_5_1_2_8>[Pole kwoty]</p1a_5_1_2_8>
       <p1a_5_2_2_8>[Pole kwoty]</p1a_5_2_2_8>
       <p1a_5_1_3_2>[Pole kwoty]</p1a_5_1_3_2>
       <p1a_5_2_3_9>[Pole kwoty]</p1a_5_2_3_9>
       <p1a_5_1_4_1>[Pole kwoty]</p1a_5_1_4_1>
       <p1a_5_2_4_3>[Pole kwoty]</p1a_5_2_4_3>
       <p1a_5_1_5_5>[Pole kwoty]</p1a_5_1_5_5>
       <p1a_5_2_5_9>[Pole kwoty]</p1a_5_2_5_9>
       <pAV_21>[Pole kwoty]</pAV_21>
       <pAV_22>[Pole kwoty]</pAV_22>
       <pAV_23>[Pole kwoty]</pAV_23>
       <pAV_24>[Pole kwoty]</pAV_24>
       <pAV_25>[Pole kwoty]</pAV_25>
       <pAV_26>[Pole kwoty]</pAV_26>
       <pAV_27>[Pole kwoty]</pAV_27>
       <pAV_28>[Pole kwoty]</pAV_28>
       <pAV_31>[Pole kwoty]</pAV_31>
       <pAV_32>[Pole kwoty]</pAV_32>
       <pAV_33>[Pole kwoty]</pAV_33>
       <pAV_34>[Pole kwoty]</pAV_34>
       <pAV_35>[Pole kwoty]</pAV_35>
       <pAV_36>[Pole kwoty]</pAV_36>
       <pAV_37>[Pole kwoty]</pAV_37>
       <pAV_38>[Pole kwoty]</pAV_38>
       <pAV_41>[Pole kwoty]</pAV_41>
       <pAV_42>[Pole kwoty]</pAV_42>
       <pAV_43>[Pole kwoty]</pAV_43>
       <pAV_44>[Pole kwoty]</pAV_44>
       <pAV_45>[Pole kwoty]</pAV_45>
       <pAV_46>[Pole kwoty]</pAV_46>
       <pAV_47>[Pole kwoty]</pAV_47>
       <pAV_48>[Pole kwoty]</pAV_48>
       <pAV_49>[Pole kwoty]</pAV_49>
       <pAV_50>[Pole kwoty]</pAV_50>
       <pAVI_3>[Pole kwoty]</pAVI_3>
       <pAVI_4>[Pole kwoty]</pAVI_4>
       <pAVI_5>[Pole kwoty]</pAVI_5>
       <pAVI_6>[Pole kwoty]</pAVI_6>
       <pBI_3>[Pole kwoty]</pBI_3>
       <pBI_4>[Pole kwoty]</pBI_4>
       <pBI_5>[Pole kwoty]</pBI_5>
       <pBI_6>[Pole kwoty]</pBI_6>
       <pBI_7>[Pole kwoty]</pBI_7>
       <pBI_8>[Pole kwoty]</pBI_8>
       <pBI_9>[Pole kwoty]</pBI_9>
       <pBI_10>[Pole kwoty]</pBI_10>
       <pBI_11>[Pole kwoty]</pBI_11>
       <pBI_12>[Pole kwoty]</pBI_12>
       <pBII_7>[Pole kwoty]</pBII_7>
       <pBII_8>[Pole kwoty]</pBII_8>
       <pBII_9>[Pole kwoty]</pBII_9>
       <pBII_10>[Pole kwoty]</pBII_10>
       <pBII_11>[Pole kwoty]</pBII_11>
       <pBII_12>[Pole kwoty]</pBII_12>
       <pBII_17>[Pole kwoty]</pBII_17>
       <pBII_18>[Pole kwoty]</pBII_18>
       <pBII_19>[Pole kwoty]</pBII_19>
       <pBII_20>[Pole kwoty]</pBII_20>
       <pBII_21>[Pole kwoty]</pBII_21>
       <pBII_22>[Pole kwoty]</pBII_22>
       <pBII_27>[Pole kwoty]</pBII_27>
       <pBII_28>[Pole kwoty]</pBII_28>
       <pBII_29>[Pole kwoty]</pBII_29>
       <pBII_30>[Pole kwoty]</pBII_30>
       <p1_11>[Pole tekstowe]</p1_11>
       <pBII_31>[Pole kwoty]</pBII_31>
       <pBII_32>[Pole kwoty]</pBII_32>
       <pBII_33>[Pole kwoty]</pBII_33>
       <pBII_34>[Pole kwoty]</pBII_34>
       <pBII_35>[Pole kwoty]</pBII_35>
       <pBII_36>[Pole kwoty]</pBII_36>
       <pBIII_7>[Pole kwoty]</pBIII_7>
       <pBIII_8>[Pole kwoty]</pBIII_8>
       <pBIII_9>[Pole kwoty]</pBIII_9>
       <pBIII_10>[Pole kwoty]</pBIII_10>
       <pBIII_11>[Pole kwoty]</pBIII_11>
       <pBIII_12>[Pole kwoty]</pBIII_12>
       <pBIII_11a>[Pole kwoty]</pBIII_11a>
       <pBIII_12a>[Pole kwoty]</pBIII_12a>
       <pBIII_15>[Pole kwoty]</pBIII_15>
       <pBIII_16>[Pole kwoty]</pBIII_16>
       <pBIII_17>[Pole kwoty]</pBIII_17>
       <pBIII_18>[Pole kwoty]</pBIII_18>
       <pBIII_19>[Pole kwoty]</pBIII_19>
       <pBIII_20>[Pole kwoty]</pBIII_20>
       <pBIII_21>[Pole kwoty]</pBIII_21>
       <pBIII_22>[Pole kwoty]</pBIII_22>
       <pBIII_25>[Pole kwoty]</pBIII_25>
       <pBIII_26>[Pole kwoty]</pBIII_26>
       <pBIII_27>[Pole kwoty]</pBIII_27>
       <pBIII_28>[Pole kwoty]</pBIII_28>
       <pBIII_29>[Pole kwoty]</pBIII_29>
       <pBIII_30>[Pole kwoty]</pBIII_30>
       <pBIII_31>[Pole kwoty]</pBIII_31>
       <pBIII_32>[Pole kwoty]</pBIII_32>
       <pBIII_35>[Pole kwoty]</pBIII_35>
       <pBIII_36>[Pole kwoty]</pBIII_36>
       <pBIII_37>[Pole kwoty]</pBIII_37>
       <pBIII_38>[Pole kwoty]</pBIII_38>
       <pBIII_39>[Pole kwoty]</pBIII_39>
       <pBIII_40>[Pole kwoty]</pBIII_40>
       <pBIII_41>[Pole kwoty]</pBIII_41>
       <pBIII_42>[Pole kwoty]</pBIII_42>
       <pBIV_1>[Pole kwoty]</pBIV_1>
       <pBIV_2>[Pole kwoty]</pBIV_2>
       <pC_1>[Pole kwoty]</pC_1>
       <pC_2>[Pole kwoty]</pC_2>
       <pD_1>[Pole kwoty]</pD_1>
       <pD_2>[Pole kwoty]</pD_2>
       <p1_19a>[Pole tekstowe]</p1_19a>
       <p1AI_1>[Pole kwoty]</p1AI_1>
       <p1AI_2>[Pole kwoty]</p1AI_2>
       <p1AII_1>[Pole kwoty]</p1AII_1>
       <p1AII_2>[Pole kwoty]</p1AII_2>
       <p1AII_3>[Pole kwoty]</p1AII_3>
       <p1AII_4>[Pole kwoty]</p1AII_4>
       <p1AIII_1>[Pole kwoty]</p1AIII_1>
       <p1AIII_2>[Pole kwoty]</p1AIII_2>
       <p1AIII_3>[Pole kwoty]</p1AIII_3>
       <p1AIII_4>[Pole kwoty]</p1AIII_4>
       <p1AIV_1>[Pole kwoty]</p1AIV_1>
       <p1AIV_2>[Pole kwoty]</p1AIV_2>
       <p1AIV_3>[Pole kwoty]</p1AIV_3>
       <p2a_2_7>[Pole kwoty]</p2a_2_7>
       <p1AV_1>[Pole kwoty]</p1AV_1>
       <p1AV_2>[Pole kwoty]</p1AV_2>
       <p1AVI_1>[Pole kwoty]</p1AVI_1>
       <p1AVI_2>[Pole kwoty]</p1AVI_2>
       <p1AVII_1>[Pole kwoty]</p1AVII_1>
       <p1AVII_2>[Pole kwoty]</p1AVII_2>
       <p1AVIII_1>[Pole kwoty]</p1AVIII_1>
       <p1AVIII_2>[Pole kwoty]</p1AVIII_2>
       <p1B_1>[Pole kwoty]</p1B_1>
       <p1B_2>[Pole kwoty]</p1B_2>
       <p1C_3>[Pole kwoty]</p1C_3>
       <p1C_4>[Pole kwoty]</p1C_4>
       <p1C_5>[Pole kwoty]</p1C_5>
       <p1C_6>[Pole kwoty]</p1C_6>
       <p1DI_3>[Pole kwoty]</p1DI_3>
       <p1DI_4>[Pole kwoty]</p1DI_4>
       <p1DI_7>[Pole kwoty]</p1DI_7>
       <p1DI_8>[Pole kwoty]</p1DI_8>
       <p1DI_9>[Pole kwoty]</p1DI_9>
       <p1DI_10>[Pole kwoty]</p1DI_10>
       <p1DI_13>[Pole kwoty]</p1DI_13>
       <p1DI_14>[Pole kwoty]</p1DI_14>
       <p1DI_15>[Pole kwoty]</p1DI_15>
       <p1DI_16>[Pole kwoty]</p1DI_16>
       <p1DII_3>[Pole kwoty]</p1DII_3>
       <p1DII_4>[Pole kwoty]</p1DII_4>
       <p1DII_5>[Pole kwoty]</p1DII_5>
       <p1DII_6>[Pole kwoty]</p1DII_6>
       <p1DII_9>[Pole kwoty]</p1DII_9>
       <p1DII_10>[Pole kwoty]</p1DII_10>
       <p1DII_11>[Pole kwoty]</p1DII_11>
       <p1DII_12>[Pole kwoty]</p1DII_12>
       <p1DII_13>[Pole kwoty]</p1DII_13>
       <p1DII_14>[Pole kwoty]</p1DII_14>
       <p1DII_15>[Pole kwoty]</p1DII_15>
       <p1DII_16>[Pole kwoty]</p1DII_16>
       <p1DII_17>[Pole kwoty]</p1DII_17>
       <p1DII_18>[Pole kwoty]</p1DII_18>
       <p1_19>[Pole tekstowe]</p1_19>
       <p1DIII_7>[Pole kwoty]</p1DIII_7>
       <p1DIII_8>[Pole kwoty]</p1DIII_8>
       <p1DIII_9>[Pole kwoty]</p1DIII_9>
       <p1DIII_10>[Pole kwoty]</p1DIII_10>
       <p1DIII_11>[Pole kwoty]</p1DIII_11>
       <p1DIII_12>[Pole kwoty]</p1DIII_12>
       <p1DIII_17>[Pole kwoty]</p1DIII_17>
       <p1DIII_18>[Pole kwoty]</p1DIII_18>
       <p1DIII_19>[Pole kwoty]</p1DIII_19>
       <p1DIII_20>[Pole kwoty]</p1DIII_20>
       <p1DIII_21>[Pole kwoty]</p1DIII_21>
       <p1DIII_22>[Pole kwoty]</p1DIII_22>
       <p1DIII_25>[Pole kwoty]</p1DIII_25>
       <p1DIII_26>[Pole kwoty]</p1DIII_26>
       <p1DIII_27>[Pole kwoty]</p1DIII_27>
       <p1DIII_29>[Pole kwoty]</p1DIII_29>
       <p1DIII_30>[Pole kwoty]</p1DIII_30>
       <p1DIII_33>[Pole kwoty]</p1DIII_33>
       <p1DIII_34>[Pole kwoty]</p1DIII_34>
       <p1DIII_35>[Pole kwoty]</p1DIII_35>
       <p1DIII_36>[Pole kwoty]</p1DIII_36>
       <p1DIII_37>[Pole kwoty]</p1DIII_37>
       <p1DIII_38>[Pole kwoty]</p1DIII_38>
       <p1DIII_39>[Pole kwoty]</p1DIII_39>
       <p1DIII_40>[Pole kwoty]</p1DIII_40>
       <p1DIII_41>[Pole kwoty]</p1DIII_41>
       <p1DIII_42>[Pole kwoty]</p1DIII_42>
       <p1DIII_43>[Pole kwoty]</p1DIII_43>
       <p1DIII_44>[Pole kwoty]</p1DIII_44>
       <p1DIII_45>[Pole kwoty]</p1DIII_45>
       <p1DIII_46>[Pole kwoty]</p1DIII_46>
       <p1DIII_47>[Pole kwoty]</p1DIII_47>
       <p1DIII_48>[Pole kwoty]</p1DIII_48>
       <p1DIV_3>[Pole kwoty]</p1DIV_3>
       <p1DIV_4>[Pole kwoty]</p1DIV_4>
       <p1DIV_7>[Pole kwoty]</p1DIV_7>
       <p1DIV_8>[Pole kwoty]</p1DIV_8>
       <p1DIV_9>[Pole kwoty]</p1DIV_9>
       <p1DIV_10>[Pole kwoty]</p1DIV_10>
       <p1_22_subfield_0>[imię]</p1_22_subfield_0>
       <p1_22_subfield_1>[nazwisko]</p1_22_subfield_1>
       <p1_23_subfield_0>[imię]</p1_23_subfield_0>
       <p1_23_subfield_1>[nazwisko]</p1_23_subfield_1>
       <p1_24_subfield_0>[imię]</p1_24_subfield_0>
       <p1_24_subfield_1>[nazwisko]</p1_24_subfield_1>
       <p1_25>[data]</p1_25>
       <p1_26>[data]</p1_26>
       <p1_27>[data]</p1_27>
       <p1_20>[Pole tekstowe]</p1_20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SBJS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9237133</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2>30-10-1990</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>30-10-1990</p1_4>
       <p1_5>30-10-1990</p1_5>
       <pAI_3>10</pAI_3>
       <pAI_4>10</pAI_4>
       <pAI_5>10</pAI_5>
       <pAI_6>10</pAI_6>
       <pAI_7>10</pAI_7>
       <pAI_8>10</pAI_8>
       <pAI_9>10</pAI_9>
       <pAI_10>10</pAI_10>
       <pAII_3>10</pAII_3>
       <pAII_4>10</pAII_4>
       <pAII_5>10</pAII_5>
       <pAII_6>10</pAII_6>
       <pAIII_5>10</pAIII_5>
       <pAIII_6>10</pAIII_6>
       <pAIII_7>10</pAIII_7>
       <pAIII_8>10</pAIII_8>
       <pAIII_9>10</pAIII_9>
       <pAIII_10>10</pAIII_10>
       <pAIII_11>10</pAIII_11>
       <pAIII_12>10</pAIII_12>
       <pAIII_13>10</pAIII_13>
       <pAIII_14>10</pAIII_14>
       <pAIII_15>10</pAIII_15>
       <pAIII_16>10</pAIII_16>
       <pAIII_17>10</pAIII_17>
       <pAIII_18>10</pAIII_18>
       <pAIV_3>10</pAIV_3>
       <pAIV_4>10</pAIV_4>
       <pAIV_5>10</pAIV_5>
       <pAIV_6>10</pAIV_6>
       <pAIV_7>10</pAIV_7>
       <pAIV_8>10</pAIV_8>
       <pAV_3>10</pAV_3>
       <pAV_4>10</pAV_4>
       <pAV_5>10</pAV_5>
       <pAV_6>10</pAV_6>
       <pAV_11>10</pAV_11>
       <pAV_12>10</pAV_12>
       <pAV_13>10</pAV_13>
       <pAV_14>10</pAV_14>
       <pAV_15>10</pAV_15>
       <pAV_16>10</pAV_16>
       <pAV_17>10</pAV_17>
       <pAV_18>10</pAV_18>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>
       <p1a_5_1_2_8_8>10</p1a_5_1_2_8_8>
       <p1a_5_2_2_8_2>10</p1a_5_2_2_8_2>
       <p1a_5_1_3_2_6>10</p1a_5_1_3_2_6>
       <p1a_5_2_3_9_6>10</p1a_5_2_3_9_6>
       <p1a_5_1_4_1_0>10</p1a_5_1_4_1_0>
       <p1a_5_2_4_3_3>10</p1a_5_2_4_3_3>
       <p1a_5_1_5_5_8>10</p1a_5_1_5_5_8>
       <p1a_5_2_5_9_0>10</p1a_5_2_5_9_0>
       <p1a_5_1_2_8>10</p1a_5_1_2_8>
       <p1a_5_2_2_8>10</p1a_5_2_2_8>
       <p1a_5_1_3_2>10</p1a_5_1_3_2>
       <p1a_5_2_3_9>10</p1a_5_2_3_9>
       <p1a_5_1_4_1>10</p1a_5_1_4_1>
       <p1a_5_2_4_3>10</p1a_5_2_4_3>
       <p1a_5_1_5_5>10</p1a_5_1_5_5>
       <p1a_5_2_5_9>10</p1a_5_2_5_9>
       <pAV_21>10</pAV_21>
       <pAV_22>10</pAV_22>
       <pAV_23>10</pAV_23>
       <pAV_24>10</pAV_24>
       <pAV_25>10</pAV_25>
       <pAV_26>10</pAV_26>
       <pAV_27>10</pAV_27>
       <pAV_28>10</pAV_28>
       <pAV_31>10</pAV_31>
       <pAV_32>10</pAV_32>
       <pAV_33>10</pAV_33>
       <pAV_34>10</pAV_34>
       <pAV_35>10</pAV_35>
       <pAV_36>10</pAV_36>
       <pAV_37>10</pAV_37>
       <pAV_38>10</pAV_38>
       <pAV_41>10</pAV_41>
       <pAV_42>10</pAV_42>
       <pAV_43>10</pAV_43>
       <pAV_44>10</pAV_44>
       <pAV_45>10</pAV_45>
       <pAV_46>10</pAV_46>
       <pAV_47>10</pAV_47>
       <pAV_48>10</pAV_48>
       <pAV_49>10</pAV_49>
       <pAV_50>10</pAV_50>
       <pAVI_3>10</pAVI_3>
       <pAVI_4>10</pAVI_4>
       <pAVI_5>10</pAVI_5>
       <pAVI_6>10</pAVI_6>
       <pBI_3>10</pBI_3>
       <pBI_4>10</pBI_4>
       <pBI_5>10</pBI_5>
       <pBI_6>10</pBI_6>
       <pBI_7>10</pBI_7>
       <pBI_8>10</pBI_8>
       <pBI_9>10</pBI_9>
       <pBI_10>10</pBI_10>
       <pBI_11>10</pBI_11>
       <pBI_12>10</pBI_12>
       <pBII_7>10</pBII_7>
       <pBII_8>10</pBII_8>
       <pBII_9>10</pBII_9>
       <pBII_10>10</pBII_10>
       <pBII_11>10</pBII_11>
       <pBII_12>10</pBII_12>
       <pBII_17>10</pBII_17>
       <pBII_18>10</pBII_18>
       <pBII_19>10</pBII_19>
       <pBII_20>10</pBII_20>
       <pBII_21>10</pBII_21>
       <pBII_22>10</pBII_22>
       <pBII_27>10</pBII_27>
       <pBII_28>10</pBII_28>
       <pBII_29>10</pBII_29>
       <pBII_30>10</pBII_30>
       <p1_11>test pola tekstowego</p1_11>
       <pBII_31>10</pBII_31>
       <pBII_32>10</pBII_32>
       <pBII_33>10</pBII_33>
       <pBII_34>10</pBII_34>
       <pBII_35>10</pBII_35>
       <pBII_36>10</pBII_36>
       <pBIII_7>10</pBIII_7>
       <pBIII_8>10</pBIII_8>
       <pBIII_9>10</pBIII_9>
       <pBIII_10>10</pBIII_10>
       <pBIII_11>10</pBIII_11>
       <pBIII_12>10</pBIII_12>
       <pBIII_11a>10</pBIII_11a>
       <pBIII_12a>10</pBIII_12a>
       <pBIII_15>10</pBIII_15>
       <pBIII_16>10</pBIII_16>
       <pBIII_17>10</pBIII_17>
       <pBIII_18>10</pBIII_18>
       <pBIII_19>10</pBIII_19>
       <pBIII_20>10</pBIII_20>
       <pBIII_21>10</pBIII_21>
       <pBIII_22>10</pBIII_22>
       <pBIII_25>10</pBIII_25>
       <pBIII_26>10</pBIII_26>
       <pBIII_27>10</pBIII_27>
       <pBIII_28>10</pBIII_28>
       <pBIII_29>10</pBIII_29>
       <pBIII_30>10</pBIII_30>
       <pBIII_31>10</pBIII_31>
       <pBIII_32>10</pBIII_32>
       <pBIII_35>10</pBIII_35>
       <pBIII_36>10</pBIII_36>
       <pBIII_37>10</pBIII_37>
       <pBIII_38>10</pBIII_38>
       <pBIII_39>10</pBIII_39>
       <pBIII_40>10</pBIII_40>
       <pBIII_41>10</pBIII_41>
       <pBIII_42>10</pBIII_42>
       <pBIV_1>10</pBIV_1>
       <pBIV_2>10</pBIV_2>
       <pC_1>10</pC_1>
       <pC_2>10</pC_2>
       <pD_1>10</pD_1>
       <pD_2>10</pD_2>
       <p1_19a>test pola tekstowego</p1_19a>
       <p1AI_1>10</p1AI_1>
       <p1AI_2>10</p1AI_2>
       <p1AII_1>10</p1AII_1>
       <p1AII_2>10</p1AII_2>
       <p1AII_3>10</p1AII_3>
       <p1AII_4>10</p1AII_4>
       <p1AIII_1>10</p1AIII_1>
       <p1AIII_2>10</p1AIII_2>
       <p1AIII_3>10</p1AIII_3>
       <p1AIII_4>10</p1AIII_4>
       <p1AIV_1>10</p1AIV_1>
       <p1AIV_2>10</p1AIV_2>
       <p1AIV_3>10</p1AIV_3>
       <p2a_2_7>10</p2a_2_7>
       <p1AV_1>10</p1AV_1>
       <p1AV_2>10</p1AV_2>
       <p1AVI_1>10</p1AVI_1>
       <p1AVI_2>10</p1AVI_2>
       <p1AVII_1>10</p1AVII_1>
       <p1AVII_2>10</p1AVII_2>
       <p1AVIII_1>10</p1AVIII_1>
       <p1AVIII_2>10</p1AVIII_2>
       <p1B_1>10</p1B_1>
       <p1B_2>10</p1B_2>
       <p1C_3>10</p1C_3>
       <p1C_4>10</p1C_4>
       <p1C_5>10</p1C_5>
       <p1C_6>10</p1C_6>
       <p1DI_3>10</p1DI_3>
       <p1DI_4>10</p1DI_4>
       <p1DI_7>10</p1DI_7>
       <p1DI_8>10</p1DI_8>
       <p1DI_9>10</p1DI_9>
       <p1DI_10>10</p1DI_10>
       <p1DI_13>10</p1DI_13>
       <p1DI_14>10</p1DI_14>
       <p1DI_15>10</p1DI_15>
       <p1DI_16>10</p1DI_16>
       <p1DII_3>10</p1DII_3>
       <p1DII_4>10</p1DII_4>
       <p1DII_5>10</p1DII_5>
       <p1DII_6>10</p1DII_6>
       <p1DII_9>10</p1DII_9>
       <p1DII_10>10</p1DII_10>
       <p1DII_11>10</p1DII_11>
       <p1DII_12>10</p1DII_12>
       <p1DII_13>10</p1DII_13>
       <p1DII_14>10</p1DII_14>
       <p1DII_15>10</p1DII_15>
       <p1DII_16>10</p1DII_16>
       <p1DII_17>10</p1DII_17>
       <p1DII_18>10</p1DII_18>
       <p1_19>test pola tekstowego</p1_19>
       <p1DIII_7>10</p1DIII_7>
       <p1DIII_8>10</p1DIII_8>
       <p1DIII_9>10</p1DIII_9>
       <p1DIII_10>10</p1DIII_10>
       <p1DIII_11>10</p1DIII_11>
       <p1DIII_12>10</p1DIII_12>
       <p1DIII_17>10</p1DIII_17>
       <p1DIII_18>10</p1DIII_18>
       <p1DIII_19>10</p1DIII_19>
       <p1DIII_20>10</p1DIII_20>
       <p1DIII_21>10</p1DIII_21>
       <p1DIII_22>10</p1DIII_22>
       <p1DIII_25>10</p1DIII_25>
       <p1DIII_26>10</p1DIII_26>
       <p1DIII_27>10</p1DIII_27>
       <p1DIII_29>10</p1DIII_29>
       <p1DIII_30>10</p1DIII_30>
       <p1DIII_33>10</p1DIII_33>
       <p1DIII_34>10</p1DIII_34>
       <p1DIII_35>10</p1DIII_35>
       <p1DIII_36>10</p1DIII_36>
       <p1DIII_37>10</p1DIII_37>
       <p1DIII_38>10</p1DIII_38>
       <p1DIII_39>10</p1DIII_39>
       <p1DIII_40>10</p1DIII_40>
       <p1DIII_41>10</p1DIII_41>
       <p1DIII_42>10</p1DIII_42>
       <p1DIII_43>10</p1DIII_43>
       <p1DIII_44>10</p1DIII_44>
       <p1DIII_45>10</p1DIII_45>
       <p1DIII_46>10</p1DIII_46>
       <p1DIII_47>10</p1DIII_47>
       <p1DIII_48>10</p1DIII_48>
       <p1DIV_3>10</p1DIV_3>
       <p1DIV_4>10</p1DIV_4>
       <p1DIV_7>10</p1DIV_7>
       <p1DIV_8>10</p1DIV_8>
       <p1DIV_9>10</p1DIV_9>
       <p1DIV_10>10</p1DIV_10>
       <p1_22_subfield_0>Jan</p1_22_subfield_0>
       <p1_22_subfield_1>Kowalski</p1_22_subfield_1>
       <p1_23_subfield_0>Jan</p1_23_subfield_0>
       <p1_23_subfield_1>Kowalski</p1_23_subfield_1>
       <p1_24_subfield_0>Jan</p1_24_subfield_0>
       <p1_24_subfield_1>Kowalski</p1_24_subfield_1>
       <p1_25>30-10-1990</p1_25>
       <p1_26>30-10-1990</p1_26>
       <p1_27>30-10-1990</p1_27>
       <p1_20>test pola tekstowego</p1_20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>