Pola formularza

Formularz: NK Nota korygującaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9242867</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO100>[Pole tekstowe]</pO100>
       <pO2>[miejscowość]</pO2>
       <pO3>[Data wypełnienia]</pO3>
       <pO1>[pole wielowierszowe]</pO1>
       <pO6>[pole wielowierszowe]</pO6>
       <pO4_subfield_0>[miejscowość]</pO4_subfield_0>
       <pO4_subfield_1>[ulica]</pO4_subfield_1>
       <pO4_subfield_2>[nr domu]</pO4_subfield_2>
       <pO4_subfield_3>[nr lokalu]</pO4_subfield_3>
       <pO8_subfield_0>[miejscowość]</pO8_subfield_0>
       <pO8_subfield_1>[ulica]</pO8_subfield_1>
       <pO8_subfield_2>[nr domu]</pO8_subfield_2>
       <pO8_subfield_3>[nr lokalu]</pO8_subfield_3>
       <pO5_subfield_0>[kod pocztowy]</pO5_subfield_0>
       <pO5_subfield_1>[poczta]</pO5_subfield_1>
       <pO9_subfield_0>[kod pocztowy]</pO9_subfield_0>
       <pO9_subfield_1>[poczta]</pO9_subfield_1>
       <pO7>[NIP]</pO7>
       <pO10>[NIP]</pO10>
       <pO14>[pole wielowierszowe]</pO14>
       <pO11>[Pole tekstowe]</pO11>
       <pO12>[data]</pO12>
       <pO13>[data]</pO13>
       <pO15>[pole wielowierszowe]</pO15>
       <pO16_subfield_0>[miejscowość]</pO16_subfield_0>
       <pO16_subfield_1>[ulica]</pO16_subfield_1>
       <pO16_subfield_2>[nr domu]</pO16_subfield_2>
       <pO16_subfield_3>[nr lokalu]</pO16_subfield_3>
       <pO17_subfield_0>[kod pocztowy]</pO17_subfield_0>
       <pO17_subfield_1>[poczta]</pO17_subfield_1>
       <pO18>[NIP]</pO18>
       <pO20>[pole wielowierszowe]</pO20>
       <pO19>[pole wielowierszowe]</pO19>
       <pO21_subfield_0>[miejscowość]</pO21_subfield_0>
       <pO21_subfield_1>[ulica]</pO21_subfield_1>
       <pO21_subfield_2>[nr domu]</pO21_subfield_2>
       <pO21_subfield_3>[nr lokalu]</pO21_subfield_3>
       <pO22_subfield_0>[kod pocztowy]</pO22_subfield_0>
       <pO22_subfield_1>[poczta]</pO22_subfield_1>
       <pO23>[NIP]</pO23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9242867</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO100>1</pO100>
       <pO2>1</pO2>
       <pO3>1</pO3>
       <pO1>to jest pole wielowierszowe</pO1>
       <pO6>to jest pole wielowierszowe</pO6>
       <pO4_subfield_0>Poznań</pO4_subfield_0>
       <pO4_subfield_1>Strzelecka</pO4_subfield_1>
       <pO4_subfield_2>1</pO4_subfield_2>
       <pO4_subfield_3>1</pO4_subfield_3>
       <pO8_subfield_0>Poznań</pO8_subfield_0>
       <pO8_subfield_1>Strzelecka</pO8_subfield_1>
       <pO8_subfield_2>1</pO8_subfield_2>
       <pO8_subfield_3>1</pO8_subfield_3>
       <pO5_subfield_0>61-155</pO5_subfield_0>
       <pO5_subfield_1>Poznań</pO5_subfield_1>
       <pO9_subfield_0>61-155</pO9_subfield_0>
       <pO9_subfield_1>Poznań</pO9_subfield_1>
       <pO7>1</pO7>
       <pO10>1</pO10>
       <pO14>to jest pole wielowierszowe</pO14>
       <pO11>1</pO11>
       <pO12>1</pO12>
       <pO13>1</pO13>
       <pO15>to jest pole wielowierszowe</pO15>
       <pO16_subfield_0>Poznań</pO16_subfield_0>
       <pO16_subfield_1>Strzelecka</pO16_subfield_1>
       <pO16_subfield_2>1</pO16_subfield_2>
       <pO16_subfield_3>1</pO16_subfield_3>
       <pO17_subfield_0>61-155</pO17_subfield_0>
       <pO17_subfield_1>Poznań</pO17_subfield_1>
       <pO18>1</pO18>
       <pO20>to jest pole wielowierszowe</pO20>
       <pO19>to jest pole wielowierszowe</pO19>
       <pO21_subfield_0>Poznań</pO21_subfield_0>
       <pO21_subfield_1>Strzelecka</pO21_subfield_1>
       <pO21_subfield_2>1</pO21_subfield_2>
       <pO21_subfield_3>1</pO21_subfield_3>
       <pO22_subfield_0>61-155</pO22_subfield_0>
       <pO22_subfield_1>Poznań</pO22_subfield_1>
       <pO23>1</pO23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>