Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS PR-4 (archiwalny) Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeńPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9518182</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1>
       <p1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2>
       <p1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3>
       <p1_3_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_9>
       <p1_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1_4>
       <p1_3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_4>
       <p1_1_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1_0>
       <p1_1_0_8>[pole wielowierszowe]</p1_1_0_8>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_3>[pierwszeImie]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[UlicaKor]</pI_5>
       <pI_6>[NrDomuKor]</pI_6>
       <pI_7>[NrLokaluKor]</pI_7>
       <pI_8>[KodPocztowyKor]</pI_8>
       <pI_9>[MiejscowoscKor]</pI_9>
       <pI_10>[Telefon]</pI_10>
       <pII_1>[pole wielowierszowe]</pII_1>
       <pII_2>[pole wielowierszowe]</pII_2>
       <pII_3_>[Wartość wyboru w polu pII_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_3_>
       <pII_5>[data]</pII_5>
       <pII_9_>[Wartość wyboru w polu pII_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_9_>
       <pII_10>[data]</pII_10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS PR-4</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9518182</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p1_3_9>1</p1_3_9>
       <p1_1_4>1</p1_1_4>
       <p1_3_4>1</p1_3_4>
       <p1_1_0>1</p1_1_0>
       <p1_1_0_8>to jest pole wielowierszowe</p1_1_0_8>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_3>Jan</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Półwiejska</pI_5>
       <pI_6>1</pI_6>
       <pI_7>1</pI_7>
       <pI_8>61-155</pI_8>
       <pI_9>Poznań</pI_9>
       <pI_10>500600400</pI_10>
       <pII_1>to jest pole wielowierszowe</pII_1>
       <pII_2>to jest pole wielowierszowe</pII_2>
       <pII_3_>1</pII_3_>
       <pII_5>30-10-1990</pII_5>
       <pII_9_>1</pII_9_>
       <pII_10>30-10-1990</pII_10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>