Pola formularza

Formularz: PZT Protokół zniszczenia towaruPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9824475</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[miejscowość]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p7>[NIP]</p7>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13>[Stanowisko]</p13>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <rect5>[Pole podziału sekcji]</rect5>
       <rect6>[Pole powtarzalne]</rect6>
       <rect7>[Pole podziału sekcji]</rect7>
       <rect8>[Koniec strony]</rect8>
       <pageno>[Numer strony]</pageno>
       <pages>[Liczba stron]</pages>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PZT</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9824475</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2>2</p2>
       <p3>2</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p7>8875155741</p7>
       <p9>773461194</p9>
       <p10>2</p10>
       <p11>2</p11>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13>manager</p13>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>2</p16>
       <p17>2</p17>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <rect3></rect3>
       <rect4></rect4>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <rect5></rect5>
       <rect6></rect6>
       <rect7></rect7>
       <rect8></rect8>
       <pageno></pageno>
       <pages></pages>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>