Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: Bil-Mikro-dp (archiwalny) Bilans - jednostki mikro (przekształcone dane porównawcze)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9866699</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p11_4_6>[Pole tekstowe]</p11_4_6>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p11>[data]</p11>
       <p11_4>[data]</p11_4>
       <p12>[data]</p12>
       <p10>[KRS]</p10>
       <pA_1_1>[Pole kwoty]</pA_1_1>
       <pA_1_3>[Pole kwoty]</pA_1_3>
       <pA_1_2>[Pole kwoty]</pA_1_2>
       <pA_2_1>[Pole kwoty]</pA_2_1>
       <pA_2_3>[Pole kwoty]</pA_2_3>
       <pA_2_2>[Pole kwoty]</pA_2_2>
       <pA_2a_1_subfield_1>[Wpisz wartość zapasów Pole pA_2a_1 = ograniczDo(pA_2a_1_subfield_1,pA_2_1-pA_2b_1) ]</pA_2a_1_subfield_1>
       <pA_2a_3_subfield_1>[Wpisz wartość zapasów Pole pA_2a_3 = ograniczDo(pA_2a_3_subfield_1,pA_2_3-pA_2b_3) ]</pA_2a_3_subfield_1>
       <pA_2a_2_subfield_1>[Wpisz wartość zapasów Pole pA_2a_2 = ograniczDo(pA_2a_2_subfield_1,pA_2_2-pA_2b_2) ]</pA_2a_2_subfield_1>
       <pA_2b_1_subfield_1>[Wpisz wartość należności krótkoterminowych Pole pA_2b_1 = ograniczDo(pA_2b_1_subfield_1,pA_2_1-pA_2a_1) ]</pA_2b_1_subfield_1>
       <pA_2b_3_subfield_1>[Wpisz wartość należności krótkoterminowych Pole pA_2b_3 = ograniczDo(pA_2b_3_subfield_1,pA_2_3-pA_2a_3) ]</pA_2b_3_subfield_1>
       <pA_2b_2_subfield_1>[Wpisz wartość należności krótkoterminowych Pole pA_2b_2 = ograniczDo(pA_2b_2_subfield_1,pA_2_2-pA_2a_2) ]</pA_2b_2_subfield_1>
       <pA_3_1>[Pole kwoty]</pA_3_1>
       <pA_3_3>[Pole kwoty]</pA_3_3>
       <pA_3_2>[Pole kwoty]</pA_3_2>
       <pA_4_1>[Pole kwoty]</pA_4_1>
       <pA_4_3>[Pole kwoty]</pA_4_3>
       <pA_4_2>[Pole kwoty]</pA_4_2>
       <pB_1_1>[Pole kwoty]</pB_1_1>
       <pB_1_3>[Pole kwoty]</pB_1_3>
       <pB_1_2>[Pole kwoty]</pB_1_2>
       <pB_1a_1_subfield_1>[Wpisz wartość kaptału (funduszu) podstawowego Pole pB_1a_1 = ograniczDo(pB_1a_1_subfield_1,pB_1_1) ]</pB_1a_1_subfield_1>
       <pB_1a_3_subfield_1>[Wpisz wartość kaptału (funduszu) podstawowego Pole pB_1a_3 = ograniczDo(pB_1a_3_subfield_1,pB_1_3) ]</pB_1a_3_subfield_1>
       <pB_1a_2_subfield_1>[Wpisz wartość kaptału (funduszu) podstawowego Pole pB_1a_2 = ograniczDo(pB_1a_2_subfield_1,pB_1_2) ]</pB_1a_2_subfield_1>
       <pB_2_1>[Pole kwoty]</pB_2_1>
       <pB_2_3>[Pole kwoty]</pB_2_3>
       <pB_2_2>[Pole kwoty]</pB_2_2>
       <pB_2a_1_subfield_1>[Wpisz wartość rezerw na zobowiązania Pole pB_2a_1 = ograniczDo(pB_2a_1_subfield_1,pB_2_1-pB_2b_1) ]</pB_2a_1_subfield_1>
       <pB_2a_3_subfield_1>[Wpisz wartość rezerw na zobowiązania Pole pB_2a_3 = ograniczDo(pB_2a_3_subfield_1,pB_2_3-pB_2b_3) ]</pB_2a_3_subfield_1>
       <pB_2a_2_subfield_1>[Wpisz wartość rezerw na zobowiązania Pole pB_2a_2 = ograniczDo(pB_2a_2_subfield_1,pB_2_2-pB_2b_2) ]</pB_2a_2_subfield_1>
       <pB_2b_1_subfield_1>[Wpisz wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Pole pB_2b_1 = ograniczDo(pB_2b_1_subfield_1,pB_2_1-pB_2a_1) ]</pB_2b_1_subfield_1>
       <pB_2b_3_subfield_1>[Wpisz wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Pole pB_2b_3 = ograniczDo(pB_2b_3_subfield_1,pB_2_3-pB_2a_3) ]</pB_2b_3_subfield_1>
       <pB_2b_2_subfield_1>[Wpisz wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Pole pB_2b_2 = ograniczDo(pB_2b_2_subfield_1,pB_2_2-pB_2a_2) ]</pB_2b_2_subfield_1>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p14_9>[Pole tekstowe]</p14_9>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_subfield_0>[imię]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[imię]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_0>[imię]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p20_9_subfield_0>[imię]</p20_9_subfield_0>
       <p20_9_subfield_1>[nazwisko]</p20_9_subfield_1>
       <p21_8_subfield_0>[imię]</p21_8_subfield_0>
       <p21_8_subfield_1>[nazwisko]</p21_8_subfield_1>
       <p22_6_subfield_0>[imię]</p22_6_subfield_0>
       <p22_6_subfield_1>[nazwisko]</p22_6_subfield_1>
       <p24_5>[data]</p24_5>
       <p25_0>[data]</p25_0>
       <p26_2>[data]</p26_2>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Bil-Mikro-dp</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>9866699</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p11_4_6>test pola tekstowego</p11_4_6>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p6>8875155741</p6>
       <p8>773461194</p8>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p11_4>30-10-1990</p11_4>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p10>12345</p10>
       <pA_1_1>10</pA_1_1>
       <pA_1_3>10</pA_1_3>
       <pA_1_2>10</pA_1_2>
       <pA_2_1>10</pA_2_1>
       <pA_2_3>10</pA_2_3>
       <pA_2_2>10</pA_2_2>
       <pA_2a_1_subfield_1>1</pA_2a_1_subfield_1>
       <pA_2a_3_subfield_1>1</pA_2a_3_subfield_1>
       <pA_2a_2_subfield_1>1</pA_2a_2_subfield_1>
       <pA_2b_1_subfield_1>1</pA_2b_1_subfield_1>
       <pA_2b_3_subfield_1>1</pA_2b_3_subfield_1>
       <pA_2b_2_subfield_1>1</pA_2b_2_subfield_1>
       <pA_3_1>10</pA_3_1>
       <pA_3_3>10</pA_3_3>
       <pA_3_2>10</pA_3_2>
       <pA_4_1>10</pA_4_1>
       <pA_4_3>10</pA_4_3>
       <pA_4_2>10</pA_4_2>
       <pB_1_1>10</pB_1_1>
       <pB_1_3>10</pB_1_3>
       <pB_1_2>10</pB_1_2>
       <pB_1a_1_subfield_1>1</pB_1a_1_subfield_1>
       <pB_1a_3_subfield_1>1</pB_1a_3_subfield_1>
       <pB_1a_2_subfield_1>1</pB_1a_2_subfield_1>
       <pB_2_1>10</pB_2_1>
       <pB_2_3>10</pB_2_3>
       <pB_2_2>10</pB_2_2>
       <pB_2a_1_subfield_1>1</pB_2a_1_subfield_1>
       <pB_2a_3_subfield_1>1</pB_2a_3_subfield_1>
       <pB_2a_2_subfield_1>1</pB_2a_2_subfield_1>
       <pB_2b_1_subfield_1>1</pB_2b_1_subfield_1>
       <pB_2b_3_subfield_1>1</pB_2b_3_subfield_1>
       <pB_2b_2_subfield_1>1</pB_2b_2_subfield_1>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p14_9>test pola tekstowego</p14_9>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_subfield_0>Jan</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>Jan</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_0>Jan</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p20_9_subfield_0>Jan</p20_9_subfield_0>
       <p20_9_subfield_1>Kowalski</p20_9_subfield_1>
       <p21_8_subfield_0>Jan</p21_8_subfield_0>
       <p21_8_subfield_1>Kowalski</p21_8_subfield_1>
       <p22_6_subfield_0>Jan</p22_6_subfield_0>
       <p22_6_subfield_1>Kowalski</p22_6_subfield_1>
       <p24_5>30-10-1990</p24_5>
       <p25_0>30-10-1990</p25_0>
       <p26_2>30-10-1990</p26_2>
       <p23>test pola tekstowego</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>