Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-14 (7) (od XII 2013) Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mi
PIT-14 (6) (od 2011) (archiwalny) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

PIT-14 (6) (od 2011) (archiwalny) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

00
1247
Wersja: (6)
Obowiązywał od 14.12.2011 do 13.11.2013

Do czego stosuje się PIT-14 (6)

Informacja o:

  • wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego;
  • wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej.

Podstawa prawna:
Art.7 ust.1-2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz.1509, z późn. zm.).

Składający:
Spółdzielnia mieszkaniowa albo bank prowadzący kasę mieszkaniową.

Termin przekazania:
Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Miejsce składania:
Urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika

Podstawa prawna

1. Art.7 ust.1-2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz.1509, z późn. zm.); 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowej (Dz. U. Nr 257, poz. 1539)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF