SFJSOI ES (v.1) Elementy sprawozdania finansowego organizacji innej, m. in. jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Wersja: (v.1-2) | Pobrań: 3096 | Obowiązuje od: 2019-09-01
Brak głosów

Opis: SFJSOI ES (v.1) Elementy sprawozdania finansowego organizacji innej, m. in. jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Formularz SFJSOI ES jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego organizacji innej. Służy do dołączania w plikach pdf elementów sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie organizacji innej (SFJSOI) jest to wzór sprawozdania dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dla których nie opublikowano dedykowanych schem (np. dla samorządowych zakładów budżetowych, posiadających status podatnika CIT). To sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o schemę Organizacja inna, która nie jest dedykowana dla jednostek raportujących wg MSR.

Schema Organizacja inna może być wykorzystywana wyłącznie do tworzenia sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie przepisów innych niż ustawa o rachunkowości.

W skład tego sprawozdania finansowego wchodzą: 

  • Bilans jednostki,
  • Rachunek Zysków i Strat jednostki,
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (zał. opcjonalny),
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (zał. opcjonalny).

Sprawozdanie finansowe organizacji innej (SFJSOI) można wypełnić na dwa sposoby:

- korzystając z górnych przycisków jest możliwość dołączenia załączników, które będzie można wypełnić w programie fillup w osobnych kolejnych zakładkach,

- dołączając do tabeli elementów sprawozdania gotowe już pliki pdf (z bilansem, RZiS i innymi dokumentami), zapisane na dysku swojego komputera.

Chcąc wypełnić i wysłać sprawozdanie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego można skorzystać z przycisków w górnej części formularza, za pomocą których zostaną dodane formularze: bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy), informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego i dodatkowo opcjonalnie może być dodana również nota podatkowa - Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego. 

Wszystkie załączniki dodane do sprawozdania w ten sposób (przyciskiem) program fillup automatycznie zapisze w pliku pdf i dołączy do tabeli z elementami sprawozdania z odpowiednim opisem pliku.

W przypadku pozostałych jednostek, niebędących jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, można w formularzu SFJSOI ES dodać do tabeli elementów sprawozdania przygotowane przez siebie samodzielnie pliki pdf z bilansem, RZiS jednostki i inne pozostałe dokumenty. Po dodaniu wszystkich dokumentów utworzone zostanie sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie przepisów innych niż ustawa o rachunkowości i będzie możliwość wysłania go w pliku XML JPK_SF do Szefa KAS.

Generowanie sprawozdań finansowych w pliku XML JPK_SF  jest dostępne w programie fillup tylko po wykupieniu abonamentu fillup na moduł e-Sprawozdania Finansowe. Formularze JPK_SF nie są dostępne w 30 dniowej wersji próbnej programu oraz nie ma możliwości ich opłacenia za pomocą SMS.

Aby móc korzystać ze sprawozdania finansowego organizacji innej konieczne jest posiadanie wersji fillup o numerze 6.10 lub wyższym.

 

Więcej informacji: e-Sprawozdania finansowe na CIT-8.pl  oraz o plikach JPK_SF na jpk.info.pl

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.