SFJSOI ID (1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Wersja: (v.1-2) | Pobrań: 1076 | Obowiązuje od: 2019-09-01
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: SFJSOI ID (1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Formularz SFJSOI ID jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego organizacji innej. 

Sprawozdanie organizacji innej (SFJSOI) jest to wzór sprawozdania dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dla których nie opublikowano dedykowanych schem (np. dla samorządowych zakładów budżetowych, posiadających status podatnika CIT). To sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o schemę Organizacja inna, która nie jest dedykowana dla jednostek raportujących wg MSR.

Schema Organizacja inna może być wykorzystywana wyłącznie do tworzenia sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie przepisów innych niż ustawa o rachunkowości.

Formularz SFJSOI ID służy do dołączania do sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej zgodnej z zał. nr 12 Obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342). W załączniki Informacji dodatkowej podaje się dane dotyczące wprowadzenia do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Wypełniony załącznik Informacji dodatkowej (SFJSOI ID) automatycznie zostanie zapisany jako plik pdf i zostanie dołączony do pozostałych załączników będących elementami sprawozdania finansowego. Po wygenerowaniu sprawozdania w pliku XML JPK_SF będzie możliwe jego wysłanie do Szefa KAS i otrzymanie potwierdzenia wysłania (tzw. UPO).

Generowanie sprawozdań finansowych w pliku XML JPK_SF  jest dostępne w programie fillup tylko po wykupieniu abonamentu fillup na moduł e-Sprawozdania Finansowe. Formularze JPK_SF nie są dostępne w 30 dniowej wersji próbnej programu oraz nie ma możliwości ich opłacenia za pomocą SMS.

Aby móc korzystać ze sprawozdania finansowego organizacji innej SFJSOI konieczne jest posiadanie wersji fillup o numerze 6.10 lub wyższym.

 

Więcej informacji: e-Sprawozdania finansowe na CIT-8.pl  oraz o plikach JPK_SF na jpk.info.pl

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.