UDT Uproszczony Dokument Towarzyszący

Wersja: 08.11.2016 | Pobrań: 832 | Obowiązuje od: 2016-11-08
Brak głosów

Opis: UDT Uproszczony Dokument Towarzyszący

Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) jest wymagany do celów podatku akcyzowego zgodnie z przepisami art. 7 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. Formularz ten towarzyszy podczas wewnątrzwspólnotowego przemieszczania wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki.

Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) jest wykorzystywany w celu dokumentowania przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą oraz alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.) Ponadto według art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. formularz UDT towarzyszy również podczas przepływu produktów objętych podatkiem akcyzowym przeznaczonych do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim, które zostaną wprowadzone do obrotu w innym Państwie Członkowskim w celach określonych w art. 7 dyrektywy 92/12/EWG.

Dokument towarzyszący sporządzany jest w trzech kartach:

- karta 1 pozostaje u dostawcy

- karta 2 towarzyszy wyrobom i jest przeznaczona dla odbiorcy

- karta 3 towarzyszy wyrobom i wraz z potwierdzeniem odbioru osoby określonej w rubryce 4 jest odsyłana do dostawcy, jeśli karta ta jest wymagana przez dostawcę, w szczególności w celu uzyskania zwrotu podatku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.12.2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2235)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.