UZSPP Uchwała zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie powołania prokurenta

Wersja: 14.07.2015 | Pobrań: 719
3 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)

Opis: UZSPP Uchwała zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie powołania prokurenta

Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa, udzielanego prokurentowi do wykonywania czynności w imieniu przedsiębiorstwa, w związku z prowadzoną działalnością. Prokura musi zostać udzielona co najmniej w formie pisemnej. Podstawa udzielenia prokury jest decyzja podmiotu, który prokurent ma reprezentować.

Zasady podejmowania uchwały w sprawie powołania prokurenta powinny wynikać z umowy spółki. Jako że prokurent powoływany jest do reprezentowania spółki w stosunkach zewnętrznych, do powołania go uprawniony jest organ reprezentujący spółkę – zarząd. Uchwały zarządu, o ile nie stanowi inaczej umowa spółki, mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu i zapadają bezwzględną większością głosów. Jednak powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.  Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. Zasady te wynikają z przepisów prawa i mogą być zmieniane warunkami umowy spółki. 

Ze względu na to, że prokurent powoływany jest do reprezentacji, prokura oraz uchwała o powołaniu prokurenta powinny ustalać warunki reprezentacji. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

Podstawa prawna:

Art. 208 par. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013, poz. 1030).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.