Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: VAT-UE (5) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu call-off stock
VAT-UE/C (2) (archiwalny) Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

VAT-UE/C (2) (archiwalny) Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

00
1786
Wersja: (2)
Obowiązywał od 01.07.2013 do 31.12.2016

Do czego stosuje się VAT-UE/C (2)

Formularz może być składany jedynie jako załącznik do formularza VAT-UE. Wypełnia się tylko w przypadku, gdy liczba kontrahentów (usługobiorców) przekracza liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania w części E formularza VAT-UE.

W części B załącznika do informacji (VAT-UE/C):
- w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (usługobiorcy),
- w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (usługobiorcy) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
- w kolumnie c należy wpisać łączną wartość usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonywanych w okresie, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów.

Podstawa prawna

Art.100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF