Aktualnie obowiązujący druk

WoRORT (archiwalny) Wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych

Wersja: 28.11.2012 | Pobrań: 194 | Obowiązuje do: 2014-03-31
Brak głosów

Opis: WoRORT (archiwalny) Wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych

Dowodem zarejestrowania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych jest przyjęty i potwierdzony przez operatora publicznego niniejszy wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, lub zawiadomienie o nadaniu użytkownikowi odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych indywidualnego numeru identyfikacyjnego przesłanego przez operatora publicznego.
Użytkownik ma obowiązek zachować dowód rejestracji dla celów kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzonej przez operatora publicznego.
Użytkownik zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ma obowiązek niezwłocznie powiadomić placówkę operatora wyznaczonego o zmianie danych podanych we wniosku, a także o zagubieniu lub zniszczeniu dowodów zarejestrowania oraz o zaprzestaniu używania odbiorników. W takim przypadku należy wypełnić "Formularz zgłoszenia zmiany danych".
Obowiązek powiadamiania operatora wyznaczonego o zmianie liczby używanych odbiorników nie dotyczy użytkowników określonych w punktach 1.5.1. i 1.5.2.
Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.) osoby i instytucje wymienione w punktach 1.5.1. 1.5.2., niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych telewizyjnych, uiszczają tylko jedną z opłat, o których mowa w art. 3 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, przy czym w przypadku instytucji wymienionych w punkcie 1.5.2. musi być spełniony warunek używania odbiorników w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych podmiotów.

Podstawa prawna:

Art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.