WoZASO Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Wersja: 19.09.2018 | Pobrań: 1733 | Obowiązuje od: 2018-09-19
Brak głosów

Opis: WoZASO Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej w ramach państw UE lub eksportu samochodu osobowego poza UE należy złożyć Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego.

Wniosek mogą złożyć osóby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
•    nabyły prawo rozporządzania samochodem osobowym jako właściciel,
•    dokonały dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu lub w ich imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane,
•    samochód osobowy nie był zarejestrowany wcześniej na terytorium kraju, zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym,
•    od samochodu osobowego została zapłacona akcyza na terytorium kraju.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy i dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu.

Na złożenie wniosku wraz z dokumentami masz rok od momentu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu. Po tym okresie zwrot nie przysługuje.

Organami podatkowymi właściwymi w sprawie zwrotu akcyzy są  naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u których  dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy z tytułu ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu dotyczącej tego samochodu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz.U. 2018 poz. 1776).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.