WRI Wykaz różnic inwentaryzacyjnych

Wersja: 26.03.2013 | Pobrań: 3175
Brak głosów

Opis: WRI Wykaz różnic inwentaryzacyjnych

Jednostka na etapie inwentaryzacji majątku co do zasady powinna uzgodnić stan magazynu, czyli faktyczny stan towarów, materiałów, odpadów, braków oraz stan księgowy, czyli dane wynikające z dokumentów nabyć i sprzedażowych. W przypadku idealnym, stany te będą się pokrywać.
Na skutek różnych zdarzeń może dojść jednak do sytuacji, w której stan księgowy i stan faktyczny na magazynie będą się różnić. Przyczyną może być:

  • kradzież towarów, materiałów,
  • ich sprzedaż bez ujęcia w dokumentach księgowych,
  • ich zniszczenie w trakcie godzin prezentacji towarów,
  • zepsucie lub przeterminowanie, a w konsekwencji – ich utylizacja bez rozliczenia tego w dokumentach magazynowych i księgowych.

We wszystkich tych przypadkach stan powinien być, po sporządzeniu spisu z natury rozliczony. Do rozliczenia służą dokumenty wewnętrzne jednostki, w których wykazuje się różnice inwentaryzacyjne oraz wprowadza do rozliczeń.
Nadwyżki inwentaryzacyjne stanowią nieodpłatne przysporzenie, którego źródła dopatrywać można z jednej strony w przekazaniu omyłkowo pewnej ilości towarów poza przeprowadzonym zamówieniem, z drugiej – w błędach księgowych oraz nieprawidłowościach z tytułu wskazania ilości przyjętych towarów i materiałów czy powstałych braków i odpadów.
Zarówno dodatnie, jak i ujemne różnice mogą być rozliczane jako odpowiednio koszty i przychody podatkowe. Ich uznanie za koszty związane jest ze sposobu organizacji gospodarki magazynowej i procedury dbałości o stan magazynowy, które wskazują na należytą staranność podejmowaną dla minimalizowania strat i niedoborów. Ich uznanie za przychody wynika z przysporzeniem majątkowym, które podatkowo rozliczane musi być tak jak nieodpłatne świadczenie.

Podstawa prawna:

Art. 29 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003, nr 152, poz. 1475).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.