WWD-L Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/krzewów Lublin

Wersja: 28.11.2012 | Pobrań: 470
Brak głosów

Opis: WWD-L Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/krzewów Lublin

Wymagane załączniki:

 • dokument stwierdzający własność nieruchomości, na której drzewa/krzewy rosną,
 • zgoda właściciela nieruchomości w przypadku występowania z wnioskiem przez jej posiadacza,
 • podkład geodezyjny lub szkic sytuacyjny z zaznaczeniem drzew/krzewów do usunięcia oraz określający ich usytuowanie w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych,
 • inwentaryzacja dendrologiczna w przypadku potrzeby usunięcia większej ilości drzew i krzewów,
 • pełnomocnictwo w przypadku występowania przez inny podmiot niż właściciel czy posiadacz nieruchomości.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 • osobiście:
  Wydział Ochrony Środowiska
  ul. Zana 38, pokój nr 119 (I piętro)
  20-601 Lublin
 • za pośrednictwem poczty:
  Wydział Ochrony Środowiska
  ul. Zana 38
  20-601 Lublin.

Wymagane opłaty
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. 

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat, natomiast pozostałe podmioty dokonują wpłat bez dodatkowych opłat w punktach kasowych Banku PEKAO S.A.znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin.
Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

 • osobiście:
  Wydział Ochrony Środowiska
  ul. Zana 38, pokój nr 119 (I piętro)
  20-601 Lublin
  tel. 81 466 2630
 • za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku.

Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc (w przypadku spraw skomplikowanych - 2 miesiące).
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie (ul. Zana 38c, 20-601 Lublin) za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (ul. Zana 38, 20-601 Lublin) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Więcej informacji:
http://www.um.lublin.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306),
- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M. P. z 2012 r. poz. 747).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.