Aktualnie obowiązujący druk

ZoPCZ (archiwalny) Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

Wersja: 23.04.2013 | Pobrań: 9260 | Obowiązuje do: 2018-10-28
5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)

Opis: ZoPCZ (archiwalny) Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

Podatnik, który dokonał czynu przestępnego, określonego w ustawie - kodeks karny skarbowy, może uniknąć odpowiedzialności wynikającej z tej ustawy w przypadku, gdy przed uzyskaniem informacji w jego sprawie przez organ ściągania, przyzna się do czynu przestępnego, w szczególności wskaże osoby uczestniczące w takim czynie oraz jego okoliczności. W przypadku, jeżeli w związku z czynem uszczuplił on należność publicznoprawną (np. nie zapłacił podatku), ma on obowiązek ten podatek wpłacić niezwłocznie lub w terminie wskazanym przez organ podatkowy.

Czynny żal należy wyrazić na piśmie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez organ podatkowy.

Instytucja czynnego żalu nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy organ podatkowy posiada już uzasadnione informacje świadczące o popełnieniu przestępstwa skarbowego. Typowym przykładem jest tutaj złożenie deklaracji podatkowej po terminie, w którym powinna ona zostać przekazana organowi. Złożenie jej jeden dzień po terminie łącznie z pismem wyrażającym czynny żal może spowodować, że podatnik nie będzie podlegał karze. Organ nie musi jeszcze bowiem posiadać informacji, że podatnik spóźnił się z obowiązkiem jej złożenia. W przypadku złożenia tego samego wniosku w terminie tygodnia - organ może zdawać sobie sprawę o niedopełnieniu obowiązku i czynnego żalu nie przyjąć.

Podstawa prawna:

Art. 16 ustawy z dnia z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013 poz. 186 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.