Aktualnie obowiązujący druk

ZoTRRB-Kr (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Kraków

Wersja: 29.08.2013 | Pobrań: 455 | Obowiązuje do: 2021-02-16
2 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (1 głos)

Opis: ZoTRRB-Kr (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Kraków

Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę:

  • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (rozbiórki)
  • Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki/robót budowlanych
  • Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego
  • Dziennik budowy (rozbiórki) ostemplowany w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta do wglądu.
  • Zaświadczenie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego.
  • Kserokopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Upoważnienie udzielone osobie występującej w imieniu inwestora

Dodatkowe informacje:

Inwestor jest obowiązany do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (rozbiórki), co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych (art. 41 ust. 1 pkt. 4 - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z poźn.zm.). Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zmianie osoby wykonującą samodzielną funkcję techniczną na budowie.

http://www.pinb.pl

Podstawa prawna:

Art. 41 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z poźn.zm.).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.