ZoZU Zawiadomienie o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ZoZU Zawiadomienie o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

00
1178
Wersja: 25.07.2014

Do czego stosuje się ZoZU

Zawiadomienie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania każdego z nich.

Zawiadomienie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym.
Na zawiadomieniu powinny być zawarte takie dane jak:

  • dane składającego zawiadomienie: imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania, NIP, podpis podatnika;
  • wskazanie naczelnika urzędu skarbowego do którego kierowane jest zawiadomienie
  • wskazująnie nazwy i adresu, miejsca prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF