Aktualnie obowiązujący druk

ZP-ZOC (archiwalny) Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę

Wersja: 11.12.2010 | Pobrań: 377 | Obowiązuje od: 2010-12-11 do: 2016-07-27
Brak głosów

Opis: ZP-ZOC (archiwalny) Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę

Formularz ZP-ZOC stanowi załącznik do Protokołu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

ZP-ZOC zawiera informacje dotyczące:

 • zamawiającego;
 • przedmiotu zamówienia publicznego;
 • uzasadnienie wyboru trybu postępowania;
 • osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia;
 • wykonawcy zaproszeni do składania ofert;
 • miejsce i termin składania ofert;
 • otwarcia ofert;
 • zestawienia ofert;
 • wykonawcy wykluczeni z postępowania;
 • oferty, które zostały odrzucone;
 • wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • zatwierdzenia wyniku postępowania;
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz powodów unieważnienia postępowania
 • środków ochrony prawnej;
 • czynności nowe lub powtórzone;
 • zatwierdzenia po dokonaniu czynności nowych lub powtórzonych;
 • udzielenia zamówienia publicznego;
 • załączników do protokołu;
 • uwag do protokołu.

Protokół podpisuje osoba sporządzająca protokół oraz kierownik zamawiającego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2010 nr 223 poz. 1458).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.