ZUS ZPM Wniosek w sprawie zastosowania przez płatnika zwolnienia z podatku doch. od os. fiz. przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego przez podatnika

ZUS ZPM Wniosek w sprawie zastosowania przez płatnika zwolnienia z podatku doch. od os. fiz. przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego przez podatnika

00
780
Wersja: 2193/22
Obowiązuje od 05.07.2022

Do czego stosuje się ZUS ZPM

Od dnia 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku.

Aby zwolnienie zostało zastosowane, osoba zainteresowana powinna pobierać zasiłek macierzyński oraz być uprawniona do ulgi dla młodych, więcej informacji na gov.pl, oraz złoży stosowne dokumenty do ZUS, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi, któremu służy formularz ZUS ZPM.

Wniosek można wycofać w dowolnym momencie. W przypadku zmiany stany faktycznego, która mogłaby mieć wpływ na stosowanie zaliczki na podatek, należy niezwłocznie powiadomić ZUS.

Na formularzu należy zamieścić dane wnioskodawcy, uprawnionego do ulgi, wraz z jego adresem zamieszkania, a także dane płatnika składek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265) Ustawa dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF