Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZZp-Wr Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Wrocław
ZZp-Wr (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Wrocław

ZZp-Wr (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Wrocław

5.01
837
Wersja: 17.03.2017
Obowiązywał do 06.03.2018

Do czego stosuje się ZZp-Wr

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Właściciel lub pełnomocnik (za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia oświadczenia przez stronę).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
  • oryginalny dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu,
  • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania w przypadku osób fizycznych,
  • imienne pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik.

Opłaty:

  • bez opłat
  • pełnomocnictwo - 17zł. ( poza osobami zwolnionymi zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)

http://www.wroclaw.pl

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze zm., - ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF