Firmowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • UzZNN Upomnienie w związku z nieuregulowaniem należności
  Brak zapłaty zobowiązania pieniężnego rodzić może przede wszystkim skutki w postaci obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę. Drugą z konsekwencji jest możliwość sądowego domagania się zapłaty, a w jego braku – występowania do organu egzekucyjnego...
  Liczba pobrań: 1 173
  Brak głosów
 • UL Umowa licencyjna
  Podstawą przekazania licencji na korzystanie z utworu jest umowa licencyjna. Należy ona do umów nienazwanych, dwustronnie zobowiązujących, z reguły umów odpłatnych. Na jej podstawie licencjobiorca uzyskuje uprawnienie do korzystania z...
  Liczba pobrań: 741
  Brak głosów
 • PRodz Pełnomocnictwo rodzajowe
  Podmioty w ramach dowolności i dobrowolności kontraktowania mogą przekazać innemu podmiotowi prowadzenie czynności w imieniu i na rachunek przekazującego (mocodawcy). Pełnomocnictwo do działania może obejmować konkretną czynność lub zespół...
  Liczba pobrań: 1 528
  Brak głosów
 • POH Pełnomocnictwo ogólne handlowe
  Mianem pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw handlowych określa się udzielenie przez mocodawcę prokury podmiotowi umocowanemu do jej wykonywania. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi...
  Liczba pobrań: 1 203
  Brak głosów
 • OnZR Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne
  Zgłoszenie reklamacyjne wynikać może przede wszystkim z przepisów konsumenckich o niezgodności towaru z umową. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku...
  Liczba pobrań: 932
  Brak głosów
 • ZWC-gn Zlecenie wykonania czynności / pracy w godzinach nadliczbowych
  Praca poza standardowym wymiarem czasu pracy, zarówno w przypadku pracy w nocy jak i w dzień stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w tych godzinach występuje zarówno przy dziennym, jak i tygodniowym czy miesięcznym rozliczeniu...
  Liczba pobrań: 1 196
  Brak głosów
 • TYT-1A (1) zal (archiwalny) Załącznik do tytułu wykonawczego - jednopozycyjny stosowany w egzekucji ...
  Niniejszy tytuł wykonawczy zostaje skierowany do przymusowego ściągnięcia wymienionych w nim należności wraz z kosztami egzekucyjnymi, poprzez zastosowanie egzekucji z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz...
  Liczba pobrań: 356
  Brak głosów
 • TYT-1A (1) (archiwalny) Tytuł wykonawczy jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych
  Niniejszy tytuł wykonawczy zostaje skierowany do przymusowego ściągnięcia wymienionych w nim należności wraz z kosztami egzekucyjnymi, poprzez zastosowanie egzekucji z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz...
  Liczba pobrań: 570
  Brak głosów
 • TYT-1 (2) zal (archiwalny) Załącznik do tytułu wykonawczego - jednopozycyjny stosowany w egzekucji ...
  Niniejszy tytuł wykonawczy zostaje skierowany do przymusowego ściągnięcia wymienionych w nim należności wraz z kosztami egzekucyjnymi, poprzez zastosowanie egzekucji z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz...
  Liczba pobrań: 372
  Brak głosów
 • TYT-1 (2) (archiwalny) Tytuł wykonawczy jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych
  Niniejszy tytuł wykonawczy zostaje skierowany do przymusowego ściągnięcia wymienionych w nim należności wraz z kosztami egzekucyjnymi, poprzez zastosowanie egzekucji z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz...
  Liczba pobrań: 941
  Brak głosów