Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • KRS-WA (archiwalny) Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację ...
  Wniosek KRS-WA stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w którym...
  Liczba pobrań: 2 627
  Brak głosów
 • KRS-W2 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna
  Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. - Wnioskodawca...
  Liczba pobrań: 1 397
  Brak głosów
 • KRS-W1 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka ...
  Wniosek KRS-W1 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku...
  Liczba pobrań: 1 503
  Brak głosów
 • RUPW (archiwalny) Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (pracodawca)
  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to jeden ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Każda ze stron zarówno pracodawca jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Nie wszystkie umowy o...
  Liczba pobrań: 8 772
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (3 głosy)
 • PRPP Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podatkowym
  Pełnomocnictwo umożliwia podmiotom wyłączenie ich z osobistego uczestnictwa w realizacji ciążących na nich obowiązków, które wynikają z prawa podatkowego. Zakres pełnomocnictwa może obejmować tylko te czynności, które osoba...
  Liczba pobrań: 3 650
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • KKS Książka kontroli skarbowej
  Obowiązek prowadzenia księgi kontroli dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Prowadzona jest w formie papierowej lub elektronicznej.  Wpisy dokonywane są przez organ kontroli. Obejmują m.in.: oznaczenie organu kontroli, upoważnienia, zakres...
  Liczba pobrań: 2 802
  Brak głosów
 • P (archiwalny) Magazyn przyjmie
  Jednostka prowadząca magazyn może posługiwać się szczególną kategorią dokumentów księgowych, jakimi są dokumenty magazynowe. W większości przypadków dokumenty takie mogą być zastąpione tradycyjnymi dokumentami księgowymi (np....
  Liczba pobrań: 1 639
  Brak głosów
 • PM Przepustka materiałowa
  Przepustka materiałowa jest stosowana w celu kontroli ruchu osobowo-materiałowego. Uprawnia ona do jednorazowego wyniesienia mienia poza jednostkę organizacyjną jaką może być zakład pracy.  Druk przepustki materiałowej wystawiany jest przez...
  Liczba pobrań: 2 341
  Brak głosów
 • RUPBWP Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - przez pracownika
  Zgodnie z art. 55 kodeksu pracy każdy pracownik ma prawo wnioskować o rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. We wniosku należy podać informacje jakiej umowy wniosek dotyczy, kiedy i gdzie była ona podpisana i pomiędzy jakimi...
  Liczba pobrań: 18 549
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (6 głosów)
 • RUPSOW (archiwalny) Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
  Zgodnie z zapisem art. 36 1 §1 kodeksu pracy pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia można zastosować jedynie w przypadku spełnienia...
  Liczba pobrań: 5 586
  Brak głosów