Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • PPS-1 (2) Pełnomocnictwo szczególne
  Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Formularz PPS-1 (2) może złożyć: podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot...
  Liczba pobrań: 41 275
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (10 głosów)
 • PIT-39 (9) (archiwalny) (2018) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-39 (8) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r. Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia...
  Liczba pobrań: 41 330
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (2 głosy)
 • ILP (archiwalny) (2020) Indywidualna lista płac (umowa o pracę)
  Lista płac dotyczy wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2019 r. Na podstawie par. 8 pkt 2 z dnia 28 maja 1996 r. rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu...
  Liczba pobrań: 42 026
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • SD-3 (6) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
  Formularz SD-3 składają podatnicy podatku od spadków i darowizn. Formularz należy złożyć miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.6 ustawy. Miejscem składania jest urząd skarbowy, którym kieruje...
  Liczba pobrań: 42 502
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (13 głosów)
 • CIT-8 (21) (archiwalny) (2013, 2014) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez ...
  Wzór obowiązywał od 1 stycznia 2012 r. i stosowany był do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r., nie dłużej niż do końca roku podatkowego podatnika, który zaczął się przed 1 stycznia 2015 r....
  Liczba pobrań: 42 580
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (6 głosów)
 • PIT/D (26) (archiwalny) (2016-2017) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
  PIT-D (25) stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2016 r. Formularz PIT/D składa się jako załącznik do zeznania podatkowego...
  Liczba pobrań: 42 859
  Brak głosów
 • PIT-16A (9) (archiwalny) (2018) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i ...
  PIT-16A (9) wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.   Jedną z metod opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest wybór karty podatkowej. Karta stanowi formę zryczałtowanego...
  Liczba pobrań: 43 155
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (2 głosy)
 • PIT-37 (19) (2013) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku ...
   Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym: wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na og...
  Liczba pobrań: 43 242
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (8 głosów)
 • PIT/D (27) (archiwalny) (2018) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
  PIT-D (27) stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r. Formularz PIT/D składa się jako załącznik do zeznania podatkowego...
  Liczba pobrań: 43 259
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (2 głosy)
 • ILP (2021) Indywidualna lista płac (umowa o pracę)
  Lista płac dotyczy wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2021 r. Na podstawie par. 8 pkt 2 z dnia 28 maja 1996 r. rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu...
  Liczba pobrań: 43 819
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (3 głosy)