Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • OPAK-3 (archiwalny) Formularz sprawozdania o masie wytworzonych opakowań
  Formularz przeznaczony jest dla producentów, importerów (pustych opakowań), dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia (pustych opakowań), eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (zaró...
  Liczba pobrań: 554
  Brak głosów
 • GUS SOF-5ES (archiwalny) Załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ...
  SOF-5ES załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej. Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i służą wyłącznie do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10...
  Liczba pobrań: 553
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • DWOOK(n) - Ol (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości niezamieszkałe) - Olsztyn Podstawa prawna: art.6n ust. 1 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2012r. poz.391)...
  Liczba pobrań: 551
  Brak głosów
 • ZAS-HZU (1) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką ...
  Organ podatkowy, który ustanowił hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, na wniosek właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, który zapłacił należności zabezpieczone tą hipoteką przymusową lub zastawem...
  Liczba pobrań: 550
  Brak głosów
 • GUS DG-1 (2014) (archiwalny) Meldunek o działalności gospodarczej
  Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji...
  Liczba pobrań: 550
  Brak głosów
 • DO-A (archiwalny) Dane osób tworzących spółkę cywilną
  Formularz stanowi załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla miasta Bydgoszcz. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji: Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają...
  Liczba pobrań: 549
  Brak głosów
 • VAT-25 (archiwalny) Zgłoszenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku ...
  W części A należy zaznaczyć, czy zaświadczenie dotyczy potwierdzenia uiszczenia podatku od towarów i usług, czy też potwierdzenia braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług. W części B należy wypełnić dane identyfikacyjne...
  Liczba pobrań: 548
  Brak głosów
 • ZZB (archiwalny) Zawiadomienie o zakończeniu budowy
  Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć takie dokumenty jak: dokument potwierdzający wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oryginał...
  Liczba pobrań: 548
  Brak głosów
 • OoZ (archiwalny) Ogłoszenie o zamówieniu
  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem oraz...
  Liczba pobrań: 547
  Brak głosów
 • VIN-R (2) (archiwalny) Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
  Formularz VIN-R składają podmioty zagraniczne, o których mowa art. 132 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. Miejscem złożenia deklaracji jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śró...
  Liczba pobrań: 547
  Brak głosów