Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • EOBR-B Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja obiektów ...
  Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja obiektów budowlanych jest częścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu...
  Liczba pobrań: 328
  Brak głosów
 • ZoZPIF (archiwalny) Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku ...
  Zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W ramach skargi...
  Liczba pobrań: 327
  Brak głosów
 • EOBR-R Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja ...
  Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja rurociągów, przewodów linii i sieci jest częścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie...
  Liczba pobrań: 327
  Brak głosów
 • ZUS US-8 (archiwalny) Wniosek o uporządkowanie danych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego
  Wniosek należy złożyć w odpowiednim oddziale/inspektoracie ZUS, podając niezbędne dane dotyczące osoby ubezpieczonej. Należy podać nazwisko, imię, datę urodzenia, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu...
  Liczba pobrań: 327
  Brak głosów
 • ZN-1/A (2) (archiwalny) Dane o nieruchomościach
  Załącznik ZN-1/A  Dane o nieruchomościach powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość...
  Liczba pobrań: 327
  Brak głosów
 • PB-4 Zgłoszenie rozbiórki
  Kiedy można dokonać zgłoszenia rozbiórki Nie jest konieczne pozwolenie na rozbiórkę, w przypadku: budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o...
  Liczba pobrań: 325
  Brak głosów
 • A - M (archiwalny) Załącznik do deklaracji D - M o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ...
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady...
  Liczba pobrań: 325
  Brak głosów
 • ZoZPPM (archiwalny) Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych
  Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych zawiera: oznaczenie organu egzekucyjnego, nazwa i siedziba spółki, gdzie podaje się: nazwisko i imię dłużnika zajętej wierzytelności i adres, data, w której nastąpiło wystawienie...
  Liczba pobrań: 324
  Brak głosów
 • OśM (archiwalny) Oświadczenie majątkowe
  Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty...
  Liczba pobrań: 324
  Brak głosów
 • WWWEGB-Kat (om) (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru ewidencji gruntów i budynków ...
  Starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym m.in. w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; wyrysów z mapy ewidencyjnej...
  Liczba pobrań: 324
  Brak głosów