Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • WOWAC-Po (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Poznań
  Wydział/Jednostka prowadząca Urząd Stanu Cywilnego Wymagane dokumenty: Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel...
  Liczba pobrań: 125
  Brak głosów
 • GUS SP s.18 (2013) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2013 - załącznik strona 18
  Formularz stanowi załącznik do Rocznej ankiety przedsiębiorstwa za rok 2013. Z druku należy skorzystać, gdy zabraknie miejsca w części IV,  dotyczącej podstawowych danych o jednostkach lokalnych. Na formularzu należy podać dane o miejscach, w...
  Liczba pobrań: 124
  Brak głosów
 • UUŻ - zal2 Załącznik nr 2 do umowy ustanowienia użytkowania
  Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej...
  Liczba pobrań: 124
  Brak głosów
 • GUS SP (2015) s.13 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015 - załącznik strona 13
  Formularz GUS SP należy przekazać w terminie do 30. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Podmioty prowadzące w roku 2014 podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązane są również do wypełniania...
  Liczba pobrań: 123
  Brak głosów
 • VAT-IM (2) (archiwalny) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
  Formularz składa podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, stosujący pozwolenie, o którym mowa w art. 1 pkt 13 pierwsze i drugie rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w...
  Liczba pobrań: 123
  Brak głosów
 • DDUD Decyzja dokonująca uzupełnienie decyzji
  Uzupełnienie wydanej pierwotnie decyzji następować może na wniosek podatnika – strony postępowania lub też z urzędu. Od tego, kto będzie inicjatorem procesu uzupełnienia treści pierwotnie wydanej decyzji zależy termin, w którym...
  Liczba pobrań: 123
  Brak głosów
 • GUS SP s.2 (2013) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2013 - załącznik strona 2
  Formularz stanowi załącznik do „Rocznej ankiety przedsiębiorstwa za rok 2013”. Z druku należy skorzystać, gdy zabraknie miejsca w części I pkt.9. Część 9 wypełnia się, jeżeli w poz.8 zaznaczono zdarzenie o symbolu od 02 do 09 i gdy...
  Liczba pobrań: 123
  Brak głosów
 • GUS SPo (2013) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2013
  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w...
  Liczba pobrań: 123
  Brak głosów
 • ZUS RP-3B (archiwalny) Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-francuskiej)
   Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: - gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, - ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do...
  Liczba pobrań: 123
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • POTW (archiwalny) Potwierdzenie elektronicznej wysyłki wypełnionego formularza
  Aby sprawdzić status wysłanego dokumentu oraz pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) należy kliknąć w pole na formularzu, a następnie po załadowaniu formularza wpisać wygenerowany numer referencyjny dokumentu.  Status wysłanego dokumentu...
  Liczba pobrań: 122
  Brak głosów