Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • ZUS FZLA (archiwalny) Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
  W celu uzyskania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich na formularzach ZUS ZLA lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer powinni wystąpić do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS z wnioskiem o jego udzielenie. Powinni oni...
  Liczba pobrań: 221
  Brak głosów
 • ZUS WO Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)
  Zgodnie z art. 27f ustawy, prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, tj. dzieci: - małoletnie, - bez względu na wiek, kt...
  Liczba pobrań: 682
  Brak głosów
 • ZUS WZO-PL-1 Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń ...
  Formularz ZUS WZO-PL-1 wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać dla celów wszczęcia postępowania w sprawie uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych z właściwej instytucji amerykańskiej. W formularzu pomocniczym wnioskodawca wskazuje...
  Liczba pobrań: 1 220
  Brak głosów
 • WOUAM Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
  Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. nr 71, poz. 609) wprowadzono możliwość umorzenia niektórych należności z tytułu składek, powstałych w związku z...
  Liczba pobrań: 1 105
  Brak głosów
 • ZUS WOU (archiwalny) Wniosek o umorzenie
  Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu...
  Liczba pobrań: 522
  Brak głosów
 • ZUS WOI (archiwalny) Wniosek o wydanie interpretacji w trybie art.10 ustawy o swobodzie działalności ...
  Zgodnie z  art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów może złożyć...
  Liczba pobrań: 654
  Brak głosów
 • ZUS PL-USA 5 Wniosek o polską rentę rodzinną
  1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu...
  Liczba pobrań: 1 016
  Brak głosów
 • ZUS PL-USA 4 Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy (Request for polish ...
  1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu...
  Liczba pobrań: 1 343
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • ZUS USA/PL 11 Wyrażenie zgody (Consent Statement)
  1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu...
  Liczba pobrań: 430
  Brak głosów
 • ZUS PL-USA 10 Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego
  1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu...
  Liczba pobrań: 469
  Brak głosów