Prawne i sądowe

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • KRS-D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
  Wniosek KRS-D1 dotyczy dokonania wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć...
  Liczba pobrań: 2 313
  Brak głosów
 • KRS-ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze ...
  Wniosek KRS-ZJ stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. KRS-ZJ dotyczy zmiany wpisu reprezentanta podmiotu zagranicznego: wykreślenia jednego i wpisania nowego reprezentanta, zmiany danych reprezentanta,...
  Liczba pobrań: 2 307
  Brak głosów
 • KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
  Wniosek KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania...
  Liczba pobrań: 2 299
  Brak głosów
 • KRS-Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana
  Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą...
  Liczba pobrań: 2 290
  Brak głosów
 • KRS-Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
  Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą...
  Liczba pobrań: 2 271
  Brak głosów
 • KRS-WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do ...
  Formularz KRS-WK1 stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Podczas wypełaniania wniosku w częsci I. należy podać informacje o sposobie reprezentacji podmiotu, która obejmuje...
  Liczba pobrań: 2 262
  Brak głosów
 • PUOWP Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wypełnia pracodawca, podając informacje dotyczące poszkodowanego.  W pierwszym punkcie podaje się dane identyfikacyjne pracodawcy: nazwę pełną lub imię i nazwisko pracodawcy,...
  Liczba pobrań: 2 240
  Brak głosów
 • AWS Apelacja od wyroku Sądu
  Apelacja od wyroku Sądu Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z...
  Liczba pobrań: 2 237
  Brak głosów
 • ZNP Zażalenie na postanowienie
  Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie powinno czynić zadość...
  Liczba pobrań: 2 228
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (5 głosów)
 • KRS-D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
  Wniosek KRS-D2 należy złożyć w przypadku zmiany danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Zmiana może dotyczyć wykreślenia jednego wierzyciela i wpisania drugiego. KRS-D2 należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego)...
  Liczba pobrań: 2 223
  Brak głosów