Umowy, pisma, wnioski

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • UDS Umowa darowizny samochodu
  Podstawą darowizny samochodu jest umowa jednostronnie zobowiązująca, zgodnie z którą darczyńca rozporządza na rzecz obdarowanego samochodem kosztem swojego majątku. W praktyce darowizna opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn...
  Liczba pobrań: 10 683
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 głosy)
 • WoPWPiU (archiwalny) Wniosek o połączenie wykonywania pracy i korzystania z dodatkowego urlopu ...
  Wniosek o połączenie wykonywania pracy i korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego Wniosek o łączenie pracy i urlopu dotyczy pracy u pracodawcy, który udziela danego rodzaju urlopu. Wniosek nie może objąć pracy w...
  Liczba pobrań: 456
  Brak głosów
 • PPiOZa Potwierdzenie przekazania i otrzymania zadatku
  Potwierdzenie przekazania i otrzymania zadatku W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia umownego lub zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia...
  Liczba pobrań: 7 473
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (13 głosów)
 • PPiOZ Potwierdzenie przekazania i otrzymania zaliczki
  Potwierdzenie przekazania i otrzymania zaliczki Zaliczka podlega zwrotowi, nawet w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Nie można jej zachować lub żądać jej podwójnej wartości z tytułu mowy, jak ma to miejsce przy zadatku...
  Liczba pobrań: 8 127
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (32 głosy)
 • WoRzU (archiwalny) Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego / dodatkowego urlopu macierzyńskiego / ...
  Pracownicy, która złożyła wniosek o wykorzystanie w całości lub w części urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do rezygnacji z tych urlopów i powrócić do pracy.  Pracownica, po...
  Liczba pobrań: 535
  Brak głosów
 • WoUDUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed...
  Liczba pobrań: 785
  Brak głosów
 • WoUŁUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie łącznie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a ...
  Wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze należy złożyć nie później niż 14 po porodzie....
  Liczba pobrań: 1 334
  Brak głosów
 • WoUUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
  Roczne urlopy rodzicielskie funkcjonują od 17 czerwca 2013 r. i obejmują wszystkie dzieci urodzone po 1 stycznia 2013 r. Pełny wymiar nowego urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie....
  Liczba pobrań: 906
  Brak głosów
 • WP (archiwalny) Wzór pisma
  Wzór pisma ( Podanie / Odpowiedź / Wniosek / Informacja) Forma pisemna korzystna jest przede wszystkim ze względów dowodowych. Jeżeli przekazuje się lub wysyła pismo, warto posiadać dowód na to, że trafiło ono do odbiorcy, w...
  Liczba pobrań: 3 726
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (1 głos)
 • OoKzUR Oświadczenie o korzystaniu z urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka
  W przypadku, gdy matka dziecka zrezygnuje z korzystania z przysługującego jej urlopu rodzicielskiego, ojciec dziecka ma prawo wnioskować o przyznanie mu bezpośrednio po rezygnacji przez matkę dziecka, prawa do korzystania z tego urlopu. Pracodawca,...
  Liczba pobrań: 1 570
  Brak głosów