VAT

VAT

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
  • FV-WS Faktura wewnętrzna szczegółowa / Dokument wewnętrzny
    Obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej dotyczył do 2013 r. podatników dokonujących: nieodpłatnej dostawy towarów zrównanej z odpłatną, nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym, wewnątrzwspó...
    Liczba pobrań: 2 479
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • FV-WSe Faktura wewnętrzna szczegółowa / Dokument wewnętrzny (edycja wartości kwot)
    Faktura pozwala na wpisanie własnych wartości kwot w przypadku, gdy nie mają być one obliczane przez program w pozycji: Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto. Obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej dotyczył do 2013 r. podatników...
    Liczba pobrań: 1 014
    Brak głosów
  • FV-WSz Faktura wewnętrzna szczegółowa / Dokument wewnętrzny z dekretacją w złotych (PLN)
    Obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej dotyczył do 2013 r. podatników dokonujących: nieodpłatnej dostawy towarów zrównanej z odpłatną, nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym, wewnątrzwspó...
    Liczba pobrań: 1 795
    Brak głosów
  • FV-Zb (n) (od 2014) (archiwalny) Faktura zbiorcza VAT netto (liczona od cen jednostkowych netto - 15 pozycji)
    Od 2014 roku przepisy prawa milczą na temat wprowadzonej rok wcześniej faktury zbiorczej, pozwalającej na ujęcie na jednej fakturze wielu transakcji dokonywanych w pewnym okresie między dwoma podatnikami. Do końca 2013 r. fakturę zbiorczą należało...
    Liczba pobrań: 2 593
    Brak głosów
  • FV-Zb (n) (od 2014) Faktura zbiorcza VAT netto (liczona od cen jednostkowych netto - 15 pozycji)
    Od 2014 roku przepisy prawa milczą na temat wprowadzonej rok wcześniej faktury zbiorczej, pozwalającej na ujęcie na jednej fakturze wielu transakcji dokonywanych w pewnym okresie między dwoma podatnikami. Do końca 2013 r. fakturę zbiorczą należało...
    Liczba pobrań: 4 542
    Brak głosów
  • FVAT(br) Faktura VAT brutto (liczona od cen jednostkowych brutto)
    Ten formularz faktury brutto (dla kilku pozycji/produktów lub usług) wygodnie wypełnisz przy użyciu kreatora o nazwie 'FAKTURA VAT BRUTTO'. Do korzystania z tego formularza oraz innych kreatorów faktur wymagane jest posiadanie...
    Liczba pobrań: 3 158
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • FVAT(n) Faktura VAT netto (liczona od cen jednostkowych netto)
    Ten formularz faktury netto (dla kilku pozycji/produktów lub usług) wygodnie wypełnisz przy użyciu kreatora o nazwie 'FAKTURA VAT NETTO'. Do korzystania z tego formularza oraz innych kreatorów faktur wymagane jest posiadanie...
    Liczba pobrań: 7 755
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • FVAT(n-1poz) (archiwalny) Faktura VAT netto (1 pozycja) - darmowa
    Ten formularz faktury netto (dla jednej pozycji/ jednego produktu lub usługi) wygodnie wypełnisz za darmo przy użyciu kreatora o nazwie 'FAKTURA VAT NETTO'. Do korzystania z tego formularza oraz innych kreatorów faktur wymagane jest...
    Liczba pobrań: 4 700
    Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
  • FVATDP Faktura do paragonu
    Paragon może dokumentować wyłącznie transakcje opodatkowane podatkiem VAT, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych. Jeżeli transakcja udokumentowana zostanie...
    Liczba pobrań: 622
    Brak głosów
  • FVATK Faktura końcowa
    W związku z dokonaniem czynności opodatkowanej podatnik VAT co do zasady zobowiązany jest wystawić fakturę. Szczególnego rodzaju fakturę wystawia on w przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi uzyskał on...
    Liczba pobrań: 1 721
    Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (3 głosy)