Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

VAT druki do wypełnienia

PKPIR - M Miesięczne podsumowanie zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Formularz służy do miesięcznego podsumowania zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na druku należy podać okres rozliczeniowy objęty podsumowaniem (np. marzec 2019) oraz: kwoty podsumowania kolumn księgi, sumę z poprzednich okresów, sumę od początku roku, dane os
0
2091
FV(b5) (od 2014) (archiwalny) Faktura VAT brutto (liczona od cen jednostkowych brutto - 5 pozycji)
Podatnik ma prawo wystawiać faktury nie podając kwot netto, lecz w ich miejsce - kwoty brutto. W takim przypadku zamiast ceny jednostkowej netto podatnik może wykazywać na fakturze cenę wraz z kwotą podatku (cenę jednostkową brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto - wartość s
0
2062
FV(b5) (od 2013) (archiwalny) Faktura VAT brutto (liczona od cen jednostkowych brutto - 5 pozycji)
Podatnik ma prawo wystawiać faktury nie podając kwot netto, lecz w ich miejsce - kwoty brutto. W takim przypadku zamiast ceny jednostkowej netto podatnik może wykazywać na fakturze cenę wraz z kwotą podatku (cenę jednostkową brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto - wartość s
0
2034
WOTPP Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych
W sytuacjach szczególnie uzasadnionych organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań na rzecz skarbu państwa. Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: • odroczyć termin płatności pod
5.0
2027
VIU-DO (OSS) Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej
Formularz VIU-DO jest deklaracją dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej. Składa go podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury unijnej,który ma zamiar rozliczać podatek VAT w ramach szczególnej procedury unijnej OSS. Deklarację składa się za pomocą środków ko
0
2012
CzVAT-7K (14) (archiwalny) Gminne (samorządowe) jednostki budżetowe - deklaracja VAT-7K częściowa (do przekazania organom gminy celem stworzenia łącznej deklaracji VAT)
Druk sporządzany powinien być przez gminne (samorządowe) jednostki budżetowe i gminne (samorządowe) zakłady budżetowe przed dokonaniem centralnego rozliczenia podatku VAT przez zobowiązane do tego organy gminy (miasta). Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podj
0
1964
VAT-24 (2) (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego
Wniosek VAT-24 składa się w urzędzie skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego czyli zaświadczenia VAT-25. W przypadku gdy wnioskod
5.0
1898
VAT-REF (zal.E) (5) Załącznik do części E - Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF)
Podatnicy, którzy nie wykonują działalności opodatkowanej w innym kraju Uni Europejskiej mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w towarach i usługach nabytych w tym kraju, gdy wydatki związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą. O zwrot należy występować w
0
1890
CzVAT-7 (18) (archiwalny) Gminne (samorządowe) jednostki budżetowe - deklaracja VAT-7 częściowa (do przekazania organom gminy celem stworzenia łącznej deklaracji VAT)
Druk sporządzany powinien być przez gminne (samorządowe) jednostki budżetowe i gminne (samorządowe) zakłady budżetowe przed dokonaniem centralnego rozliczenia podatku VAT przez zobowiązane do tego organy gminy (miasta). Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podj
0
1884
FVATWNT (archiwalny) Faktura wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej dotyczył do 2013 r. podatników dokonujących: nieodpłatnej dostawy towarów zrównanej z odpłatną, nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla którego podatnikiem
0
1874
FVKOR(b1) (od 2013) (archiwalny) Faktura korygująca VAT brutto (1 pozycja)
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłat
0
1831
CUK (INF) Informacja o zawarciu umowy dotyczącej produkcji napoju dla zamawiającego i obejmującej skład napoju
Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoj
0
1822
FVKOR(b) (od 2014) (archiwalny) Faktura korygująca VAT brutto
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłat
0
1792
FVKOR(b1) (od 2014) (archiwalny) Faktura korygująca VAT brutto (1 pozycja)
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłat
0
1792
FVKOR(b) (od 2013) (archiwalny) Faktura korygująca VAT brutto
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłat
4.0
1772
FVK(n) (archiwalny) Faktura końcowa (liczona od cen jednostkowych netto)
W związku z dokonaniem czynności opodatkowanej podatnik VAT co do zasady zobowiązany jest wystawić fakturę. Szczególnego rodzaju fakturę wystawia on w przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi uzyskał on jednokrotnie lub wiele razy zaliczki, zadatki, ra
0
1770
VAT-29 (1) Zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania albo o rezygnacji z dokonanego miejsca opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub świadczenia usług telekomunikacyj
Druk VAT-29 (1) składaw przy dokonywaniu dwóch różnych czynności: w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych dostawca (lub podatnik) jako zawiadomienia o wyborze miejsca op
0
1765
FVATOO (archiwalny) Faktura odwrotne obciążenie
Standardowa faktura VAT powoduje obciążenie, że choć podatek zawarty jest w kwocie brutto i wpływa na końcową cenę nabycia, to rozliczenia kwoty należnej dokonuje sprzedawca towaru lub usługi, a nabywca o ile ma do tego prawo, kwotę VAT może w zeznaniu podatkowym odliczyć. Transa
0
1760
FP(n-1poz) (archiwalny) Faktura Proforma netto (1 pozycja) - darmowa
Ten formularz faktury proformy netto (dla jednej pozycji/ jednego produktu lub usługi) wygodnie wypełnisz za darmo przy użyciu kreatora o nazwie 'PROFORMA NETTO'. Do korzystania z tego formularza oraz innych kreatorów faktur wymagane jest posiadanie wersji 3.0 programu lub wyższe
0
1710
VAP-R (1) Zgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Application for registration notifying of
Zgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego Application for registration notifying of joining to international occasional carriage services special scheme of VAT accou
0
1667
Strona 6 z 16

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.