Firmowe

Sortuj według: nazwy ↓ | daty | popularności
 • ZUS RDO (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) WNIOSEK o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
  Jeśli występują trudności w opłaceniu składek w następstwie COVID-19, to można skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia...
  Liczba pobrań: 1 634
  Brak głosów
 • ZUS RD-PFR (Covid-19 koronawirus) Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu ...
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu...
  Liczba pobrań: 1 689
  Brak głosów
 • ZUS OSW (archiwalny) Oświadczenie pracodawcy o przekazywaniu raportów informacyjnych (ZUS RIA)
  Z dniem 1 stycznia 2019 r. znalazły zastosowanie nowe druki dla płatników składek - ZUS RIA oraz ZUS OSW. ZUS OSW, czyli oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ma służyć skróceniu okresu przechowywania przez...
  Liczba pobrań: 1 821
  Brak głosów
 • ZUS OPNP (archiwalny) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis/pomocy ...
  Kwestie związane z pomocą publiczną reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), która odwołuje się do Traktatu o funkcjonowaniu Unii...
  Liczba pobrań: 355
  Brak głosów
 • ZUS OoSRiMONK (archiwalny) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby ...
  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do stanu faktycznego...
  Liczba pobrań: 618
  Brak głosów
 • ZUS OoSRiMOK (archiwalny) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby ...
  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do stanu faktycznego sprawy...
  Liczba pobrań: 578
  Brak głosów
 • ZUS IOPP Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  1. Punkt I.1 Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc – wymagane jest podanie pełnej nazwy przedsiębiorstwa albo imienia i nazwiska podmiotu ubiegającego się o pomoc 2. Punkt I.2 Adres zamieszkania lub...
  Liczba pobrań: 560
  Brak głosów
 • ZUS EWYP-Inf Informacja do zawiadomienia o wypadku
  Zawiadomienie o wypadku stanowi podstawę do wszczęcia w ZUS postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w stosunku do: osób prowadzących pozarolniczą działalność, współpracujących przy prowadzeniu...
  Liczba pobrań: 319
  Brak głosów
 • ZUS EWYP Zawiadomienie o wypadku
  Zawiadomienie o wypadku stanowi podstawę do wszczęcia w ZUS postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w stosunku do: osób prowadzących pozarolniczą działalność, współpracujących przy prowadzeniu...
  Liczba pobrań: 2 114
  Brak głosów
 • ZUS EWYP (archiwalny) Zawiadomienie o wypadku
  Zawiadomienie o wypadku stanowi podstawę do wszczęcia w ZUS postępowania w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w stosunku do: osób prowadzących pozarolniczą działalność, współpracujących przy prowadzeniu...
  Liczba pobrań: 2 093
  Brak głosów