Formularze bazowe

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • RdUZ (2023) Rachunek do umowy zlecenia
  Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku - zawiera zmiany dotyczące Niskich podatków - czyli obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent. Rachunek pozostaje dokumentem potwierdzającym wykonanie określonej czynności (wydania towaru lub...
  Liczba pobrań: 70 143
  Brak głosów
 • WLP (2023) Wieloosobowa / zbiorcza lista płac (umowa o pracę)
  Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku - zawiera zmiany dotyczące Niskich podatków - czyli obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent. Druk pozwala na obliczenie wynagrodzenia: - dla osób do 26 roku życia oraz powyżej 26 roku...
  Liczba pobrań: 23 162
  Brak głosów
 • ILP (2023) Indywidualna lista płac (umowa o pracę)
  Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku - zawiera zmiany dotyczące Niskich podatków - czyli obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent. Na podstawie par. 8 pkt 2 z dnia 28 maja 1996 r. rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez...
  Liczba pobrań: 56 974
  Brak głosów
 • GUS F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2022
  Na sprawozdaniu F-03 „Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych” dane należy wykazywać zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych w jednostce sprawozdawczej. W sprawozdaniu należy wykazać wartość brutto środk...
  Liczba pobrań: 2 241
  Brak głosów
 • GUS Z-06 (2022) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2022 rok
  Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy należy przekazać do 18 stycznia 2022 r./do 2 lutego 2022 r Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 Przed wypełnieniem należy zapoznać...
  Liczba pobrań: 7 803
  Brak głosów
 • GUS Z-10 (2022) Sprawozdanie o warunkach pracy za 2022 rok
  Przekazanie sprawozdania Z-10 o warunkach pracy odbywa się zasadniczo elektroniczne. Forma papierowa może być jednak stosowana przez przedsiębiorców zatrudniających 5 lub mniej pracowników. Jednak skorzystanie z papierowej formy...
  Liczba pobrań: 6 083
  Brak głosów
 • GUS ZD-5 (2022) Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego stan w dniu 31 XII 2022 r.
  Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego należy przekazać w terminie do dnia 29 stycznia 2023 r. Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 31-223 Kraków ul. Kazimierza Wyki 3 Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30...
  Liczba pobrań: 1 617
  Brak głosów
 • GUS AK-H/m (2023) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
  Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te...
  Liczba pobrań: 1 555
  Brak głosów
 • PIT-11K (25) (2022) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na ...
  PIT-11K (25) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy- jest utworzona w...
  Liczba pobrań: 5 972
  Brak głosów
 • KznPZZ2023 Kalkulator kwot zaliczek i netto PIT/ZUS/zdrowotne za 2023 - zestawienie miesięczne (dla umowy ...
  Kalkulatory przestawia rozliczenie miesięczne i roczne dla umowy o pracę, zlecenie oraz o dzieło. Kalkulator w algorytmie uwzględnia: nowe zasady obliczania wynagrodzeń od 1 stycznia 2023  koszty autorskie rozliczenie wspólne z...
  Liczba pobrań: 1 597
  Brak głosów