Nieruchomości i budowlane

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
  • ZZB-Rz Zawiadomienie o zakończeniu budowy Rzeszów
    Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć takie dokumenty jak: dokument potwierdzający wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,...
    Liczba pobrań: 437
    Brak głosów
  • ZZB-Sz Zawiadomienie o zakończeniu budowy Szczecin
    Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć takie dokumenty jak: dokument potwierdzający wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,...
    Liczba pobrań: 433
    Brak głosów
  • ZZB-Wa Zawiadomienie o zakończeniu budowy Warszawa
    Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć takie dokumenty jak: dokument potwierdzający wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,...
    Liczba pobrań: 460
    Brak głosów
  • ZZB-Wr Zawiadomienie o zakończeniu budowy Wrocław
    Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć takie dokumenty jak: dokument potwierdzający wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,...
    Liczba pobrań: 416
    Brak głosów
  • ZZB-Ł Zawiadomienie o zakończeniu budowy Łódź
    Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć takie dokumenty jak: dokument potwierdzający wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,...
    Liczba pobrań: 424
    Brak głosów
  • ZZBW (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych
    Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: Budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt21, Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych,...
    Liczba pobrań: 2 812
    Brak głosów
  • ZZBW (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych
    Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: Budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt21, Budowa przyłączy: elektroenergetycznych,...
    Liczba pobrań: 2 424
    Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)
  • ZZWN Zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości
    Sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla kt...
    Liczba pobrań: 914
    Brak głosów