Nieruchomości i budowlane

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • WoWPR-Ol (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Olsztyn
  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę jest składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do wniosku należy załączyć: zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia...
  Liczba pobrań: 293
  Brak głosów
 • WoWPBR-K(M) (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę miasto Kielce
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę Kielce oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Kielce.
  Liczba pobrań: 297
  Brak głosów
 • PB-4 Zgłoszenie rozbiórki
  Kiedy można dokonać zgłoszenia rozbiórki Nie jest konieczne pozwolenie na rozbiórkę, w przypadku: budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o...
  Liczba pobrań: 300
  Brak głosów
 • WoOWP-W (archiwalny) Wniosek o określenie warunków przyłączenia Wielkopolska Spółka Gazownictwa
  Wymagane dokumenty: wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą  przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz...
  Liczba pobrań: 301
  Brak głosów
 • UORZP (archiwalny) Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie...
  Liczba pobrań: 306
  Brak głosów
 • A - M (archiwalny) Załącznik do deklaracji D - M o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ...
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady...
  Liczba pobrań: 309
  Brak głosów
 • WoPB-K (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę Kielce
  Wniosek o pozwolenie na budowę jest składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jako załącznik należy wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz dostarczyć cztery egzemplarze...
  Liczba pobrań: 312
  Brak głosów
 • EOBR-BW Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja budowli
  Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja budowli jest częścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji...
  Liczba pobrań: 314
  Brak głosów
 • EOBR-D Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja dróg
  Wzór ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, ewidencja dróg jest częścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji...
  Liczba pobrań: 315
  Brak głosów
 • USRZP (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
  Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. Zaznaczenie gwiazdką, np.: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego*/innej ewidencji*”...
  Liczba pobrań: 315
  Brak głosów