Podatki, cła, akcyza

Sortuj według: nazwy ↓ | daty | popularności
 • WZP-1M (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo ...
  Deklarację o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku składa przedsiębiorstwo państwowe. Formularz WZP-1M należy składać do dnia 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (wpłaty z zysku za ostatni...
  Liczba pobrań: 1 627
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WZP-1K (4) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o ...
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz....
  Liczba pobrań: 2 388
  Brak głosów
 • WZP-1K (4) (archiwalny) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo ...
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz....
  Liczba pobrań: 2 012
  Brak głosów
 • WZP-1K (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo ...
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz....
  Liczba pobrań: 1 565
  Brak głosów
 • WWWD Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (do US)
  Decyzja ostateczna podlega wykonaniu chyba, że wstrzymano jej wykonanie. Organ podatkowy pierwszej instancji wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu...
  Liczba pobrań: 404
  Brak głosów
 • WwSWS Wyjaśnienie w sprawie wykazanej straty z działalności gospodarczej
  Zadeklarowanie straty podatkowej wynika z nadwyżki podatkowych kosztów uzyskania przychodów ponad wartość uzyskanych w danym okresie przychodów z danego źródła. Strata podatkowa nie może wystąpić z tytułu zbycia rzeczy (...
  Liczba pobrań: 1 087
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (2 głosy)
 • WwPP Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego
  W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe; decyzja wydana została w wyniku przestępstwa; decyzja...
  Liczba pobrań: 275
  Brak głosów
 • WUZP Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych
  Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych jest składany przez przyszłego dłużnika, zwanego Wnioskodawcą do dyrektora izby celnej właściwego miejscowo ze względu na naczelnika lub naczelników...
  Liczba pobrań: 633
  Brak głosów
 • WUPOD Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od darowizny
  Podatnik ma możliwość wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Można występować osobno z wnioskiem wyłącznie o umorzenie odsetek za zwłokę powołując się...
  Liczba pobrań: 1 033
  Brak głosów
 • WSWZ Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o zobowiązaniach zbywającego przedsiębiorstwo
  Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu...
  Liczba pobrań: 347
  Brak głosów