Pojazdy i transport

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • RWP-P-Gorz Pełnomocnictwo rejestracja wyrejestrowanie pojazdu Gorzów Wlkp
  Pełnomocnictwo do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu jest potrzebne w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta. Dołączenie...
  Liczba pobrań: 994
  Brak głosów
 • WoRWZP-L Wniosek o rejestrację/czasową rejestrację/wyrejestrowanie/zawiadomienie o pojeździe Lublin
  Dokumenty do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm). Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie...
  Liczba pobrań: 984
  Brak głosów
 • ZZP-Poz Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  Składając zawiadomienie należy na wniosku podać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela i współwłaściciela (o ile występuje) oraz adres zamieszkania lub siedziby właściciela i nr PESEL/REGON/ datę urodzenia. Numer REGON podaje się, gdy...
  Liczba pobrań: 959
  Brak głosów
 • WoWDR-Kra Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Kraków
  Dokumenty od wnioskodawcy: Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego. Załączniki do wniosku: Dotychczasowy dowód rejestracyjny. Karta pojazdu, jeżeli była wydana. Zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych...
  Liczba pobrań: 958
  Brak głosów
 • UmPrz Umowa przewozu
  Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiadających rodzajowi transportu...
  Liczba pobrań: 956
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • ZZP-Ł Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu Łódź
  Wnioski mieszkańców miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w...
  Liczba pobrań: 953
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1.8 (4 głosy)
 • OPSCPd Oświadczenie o korzystaniu z pojazdu służbowego dla celów prywatnych (dzienny ryczałt pojazdu)
  Korzystanie dla celów prywatnych przez pracownika z pojazdu służbowego stanowiącego majątek przedsiębiorstwa powoduje powstanie u niego przychodu z tytułu świadczenia nieodpłatnego lub świadczenia częściowo nieodpłatnego. Wartość pieniężną...
  Liczba pobrań: 944
  Brak głosów
 • WoRWP-Wa (archiwalny) Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu Warszawa
  Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz osób niefizycznych. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód...
  Liczba pobrań: 943
  Brak głosów
 • WoWZWSP Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych
  Pracodawca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie w pracy – zarówno w delegacji, jak i w czasie wykonywania standardowych czynności samochodu prywatnego, stanowiącego własność pracownika. Wykorzystywanie prywatnego pojazdu odbywać się...
  Liczba pobrań: 942
  Brak głosów
 • WoRWP-L (archiwalny) Wniosek o rejestrację/czasową rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu Lublin
  Dokumenty do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm). Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie...
  Liczba pobrań: 909
  Brak głosów