Praca i kadry

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • PPNUP Powierzenie innej pracy niż w umowie o pracę
  Pracodawca może na czas przestoju, jak również oddelegowania powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia zasadniczego tego...
  Liczba pobrań: 1 413
  Brak głosów
 • NS Nagana służbowa
  Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz...
  Liczba pobrań: 1 760
  Brak głosów
 • KDR Kondolencje
  Kondolencje mają za cel wyrazić żal i współczucie w związku ze śmiercią danej osoby. Warto przytoczyć jakiś cytat, zdanie, które w pewien sposób oddaje smutek i może podnieść na duchu osoby pogrążone w żałobie. Kondolencje...
  Liczba pobrań: 1 007
  Brak głosów
 • UoP-A Aneks do umowy o pracę
  Aneks do umowy o pracę Pracodawca i pracownik w ramach porozumienia mają prawo dokonać modyfikacji brzmienia zawartej wcześniej umowy o pracę. Aneks do umowy o pracę powodować zmianę dotychczas istniejących zapisów, jak również...
  Liczba pobrań: 8 858
  Brak głosów
 • OWoP Odrzucenie wniosku o podwyżkę
  Odrzucenie wniosku o podwyżkę Pracodawca nie ma obowiązku zaakceptowania wniosku pracownika w sprawie podwyższenia wynagrodzenia za pracę. Automatyczna podwyżka wynagrodzenia następuje wyłącznie w przypadku zmiany wynagrodzenia minimalnego na wyższe...
  Liczba pobrań: 683
  Brak głosów
 • WoPWPiU (archiwalny) Wniosek o połączenie wykonywania pracy i korzystania z dodatkowego urlopu ...
  Wniosek o połączenie wykonywania pracy i korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego Wniosek o łączenie pracy i urlopu dotyczy pracy u pracodawcy, który udziela danego rodzaju urlopu. Wniosek nie może objąć pracy w...
  Liczba pobrań: 446
  Brak głosów
 • WoRzU (archiwalny) Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego / dodatkowego urlopu macierzyńskiego / ...
  Pracownicy, która złożyła wniosek o wykorzystanie w całości lub w części urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do rezygnacji z tych urlopów i powrócić do pracy.  Pracownica, po...
  Liczba pobrań: 524
  Brak głosów
 • WoUDUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed...
  Liczba pobrań: 772
  Brak głosów
 • WoUŁUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie łącznie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a ...
  Wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze należy złożyć nie później niż 14 po porodzie....
  Liczba pobrań: 1 308
  Brak głosów
 • WoUUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
  Roczne urlopy rodzicielskie funkcjonują od 17 czerwca 2013 r. i obejmują wszystkie dzieci urodzone po 1 stycznia 2013 r. Pełny wymiar nowego urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie....
  Liczba pobrań: 895
  Brak głosów