Praca i kadry

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • OoMZ(p) Oświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
  W przypadku, gdy pracownik zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba zakładu pracy, pracodawca obliczając jego zaliczkę na podatek stosuje ryczałtowe koszty uzyskania przychodów w kwocie 111 zł 25 gr miesięcznie, a za...
  Liczba pobrań: 946
  Brak głosów
 • ARR FPZ_f1 7.2 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
  Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 z późn. zm...
  Liczba pobrań: 944
  Brak głosów
 • IOZW-PPK Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę po zmianie instytucji finansowej (PPK)
  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.  Uczestnictwo...
  Liczba pobrań: 926
  Brak głosów
 • Bil-Mikro-dp (archiwalny) Bilans - jednostki mikro (przekształcone dane porównawcze)
  Przy opracowywaniu bilansu oraz prezentowaniu wyniku finansowego jednostki mikro mają możliwość korzystać z uproszczonej formy rachunkowości, w kształcie wskazanym w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości. Dodatkowo jednostka mikro: może...
  Liczba pobrań: 924
  Brak głosów
 • ZUS Z-3a (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek
  Formularz ZUS Z-3a wypełnia płatnik składek.   Do pkt 1 zaświadczenia Należy podkreślić odpowiedni tytuł ubezpieczenia społecznego. Do pkt 2 i 3 zaświadczenia Należy wpisać datę początku i końca trwania ubezpieczenia (dzień, miesiąc...
  Liczba pobrań: 923
  Brak głosów
 • WoUUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
  Roczne urlopy rodzicielskie funkcjonują od 17 czerwca 2013 r. i obejmują wszystkie dzieci urodzone po 1 stycznia 2013 r. Pełny wymiar nowego urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie....
  Liczba pobrań: 906
  Brak głosów
 • UPCO (archiwalny) Umowa o pracę na czas określony (Agencja pracy tymczasowej)
  Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym...
  Liczba pobrań: 905
  Brak głosów
 • ZUS ZWUA (archiwalny) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
  Formularz ZUS ZWUA wypełnia płatnik składek w celu: wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń, zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń. O zmianach/korektach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu...
  Liczba pobrań: 896
  Brak głosów
 • PPM Protokół przekazania (powierzenia) mienia
  Podstawą przejęcia odpowiedzialności za powierzone mienie jest umowa o jego przekazaniu – powierzeniu oraz ustalenie stanu przejętego sprzętu – odbywające się czy to w formie protokołu czy to w formie wskazania stanu mienia w treści...
  Liczba pobrań: 885
  Brak głosów
 • UOPPZS (archiwalny) Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy – pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ...
  Podstawą wykonywania czynności prezesa spółki jest z reguły powołanie, umowa menedżerska (kontrakt – umowa nienazwana) lub umowa zlecenie, ewentualnie umowa o pracę. Umowa o pracę jest zdecydowanie najbezpieczniejszą formą dla Prezesa...
  Liczba pobrań: 882
  Brak głosów