Praca i kadry

Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↑
 • WwSNW Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 lat) - Warszawa
  Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak :  odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla...
  Liczba pobrań: 586
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (2 głosy)
 • ZUS ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres
  Matce posiadającej prawo do świadczeń chorobowych przysługuje zasiłek macierzyński za okres przebywania na urlopie macierzyńskim. Zasady jego przyznawania regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z...
  Liczba pobrań: 581
  Brak głosów
 • Zaw-ziz Zawiadomienie o zatrudnieniu i zarobkach
  Podstawowym dokumentem, jaki powinien otrzymać pracownik w związku z rozpoczęciem zatrudnienia, jest umowa o pracę. Jej uzupełnienie stanowi m.in. zawiadomienie o warunkach zatrudnienia. Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie, a w razie...
  Liczba pobrań: 581
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • OSWCUO Oświadczenie składane w celu ustalenia obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej
  Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zobowiązują osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia oraz umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą do...
  Liczba pobrań: 576
  Brak głosów
 • PFRON DEK-2-a Inf Informacja do deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Deklarację DEK-II-a wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
  Liczba pobrań: 574
  Brak głosów
 • OSPNW Opis stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
  Opis stanowiska pracy sporządza się dla każdego stanowiska pracy w służbie cywilnej. W opisie stanowiska pracy wykazuje się realizowane zadania, wymagane kompetencje, kwalifikacje i zakres odpowiedzialności ze względu na umiejscowienie i funkcję...
  Liczba pobrań: 574
  Brak głosów
 • PFRON DEK-I-b (archiwalny) Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ...
  Deklarację DEK-I-b wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego...
  Liczba pobrań: 572
  Brak głosów
 • KONZ Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
  Dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych obejmuje: dokumentację indywidualną, którą stanowi karta badania w związku z chorobą zawodową; dokumentację zbiorczą, którą stanowi księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób...
  Liczba pobrań: 572
  Brak głosów
 • PFRON DEK-I-a (archiwalny) Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ...
  Deklarację DEK-I-a wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego...
  Liczba pobrań: 572
  Brak głosów
 • AK-B/m (2017) Ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo
  Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu...
  Liczba pobrań: 569
  Brak głosów