Sprawy obywatelskie

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów
  Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.  Każdy wniosek należy składać z oryginałem dowodu wpłaty. Pola Pozycja Katalogu i Cecha identyfikacji...
  Liczba pobrań: 1 530
  Brak głosów
 • DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów
  Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól. Każdy wniosek należy składać z oryginałem dowodu wpłaty. Jeżeli w polu sygnatura akt postępowania minimum jeden z...
  Liczba pobrań: 1 337
  Brak głosów
 • DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
  We wniosku o wydanie odpisu z rejestru zastawów podaje się numer pozycji rejestru zastawów. Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.Każdy...
  Liczba pobrań: 1 476
  Brak głosów
 • DW-A Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla samodzielnych lokali w ...
  Druk stanowi załącznik do deklaracji DW - Kraków. Składający: Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...
  Liczba pobrań: 483
  Brak głosów
 • DWek Deklaracja wekslowa
  Deklaracja wekslowa Deklaracja wekslowa wypełniana jest i przekazywana z reguły z wekslem in blanco. Stwierdza ona, w jaki sposób i w jakich okolicznościach możliwe jest wypełnienie wystawionego weksla
  Liczba pobrań: 784
  Brak głosów
 • DWL (archiwalny) Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielęgniarki podstawowej opieki ...
  Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami) mają prawo: Świadczeniobiorcy...
  Liczba pobrań: 1 802
  Brak głosów
 • DWOOK (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Kielce
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Kielce Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Składający: Formularz przeznaczony jest...
  Liczba pobrań: 516
  Brak głosów
 • DWOOK Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Kielce
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Kielce Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i...
  Liczba pobrań: 792
  Brak głosów
 • DWOOK(n) - Ol (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości niezamieszkałe) - Olsztyn Podstawa prawna: art.6n ust. 1 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2012r. poz.391)...
  Liczba pobrań: 551
  Brak głosów
 • DWOOK(z) - Ol (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałe) - Olsztyn Podstawa prawna: art.6n ust. 1 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2012r. poz.391) Składający:...
  Liczba pobrań: 540
  Brak głosów