Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: VAT-UEK (5) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczaniach towarów w procedurze magazynu call-off stock
VAT-UEK (2) (archiwalny) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UEK (2) (archiwalny) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

5.01
1732
Wersja: (2)
Obowiązywał od 01.07.2011 do 30.06.2013

Do czego stosuje się VAT-UEK (2)

Formularz VAT-UEK należy złożyć do urząd skarbowego właściwego dla rozliczenia podatku od towarów. Formularz składa się, jeżeli we wcześniej złożonej Informacji podsumowującej popełniono błąd.

W części C, D i E należy wskazać informacje, w których popełniono błąd oraz informacje po korekcie, wpisując dane w odpowiednich wierszach "Było" oraz "Jest".

W części F podatnik lub osoba reprezentująca oświadcza, że są jej znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, pod oświadczeniem składa podpis.

W przypadku braku miejsca należy dołączyć kolejny formularz VAT-UEK oraz podać ogólną liczbę złożonych formularzy VAT-UEK.

Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Przed wypełnieniem należy zapoznać się z objaśnieniami.

Formularz archwialny, obowiązywał do 30.06.2013 r.
Aktualnie obowiązujący formularz jest dostępny w bazie formularzy fillUp pod nazwą: VAT-UEK (3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Podstawa prawna

Art.101 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF