Sąd

Sortuj według: nazwy ↑ | daty | popularności
 • AoWSR Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy)
  Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny. Apelacja powinna zawierać:...
  Liczba pobrań: 547
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • AWS Apelacja od wyroku Sądu
  Apelacja od wyroku Sądu Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z...
  Liczba pobrań: 2 250
  Brak głosów
 • AWSO Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego
  Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny. Rozpoznanie sprawy następuje w...
  Liczba pobrań: 1 429
  Brak głosów
 • CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  Wniosek CI KRS-CDN składany jest w celu wydania zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. We wniosku należy podać tylko jedną daną identyfikującą...
  Liczba pobrań: 2 237
  Brak głosów
 • CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  Wniosek CI KRS-CDO składany jest w celu otrzymania odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w...
  Liczba pobrań: 2 555
  Brak głosów
 • CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  Wniosek CI KRS-COD składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Dla identyfikacji podmiotu, którego dotyczy zaświadczenie, należy podać: w przypadku osób...
  Liczba pobrań: 2 239
  Brak głosów
 • CI KRS-CNR Wniosek o podanie numeru KRS
  Wniosek CI KRS-CNR składany jest w celu ustalenia numeru KRS podmiotu. W polu "określenie podmiotu" należy podać tylko jedną daną identyfikującą: numer REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – dotyczy tylko podmiotów...
  Liczba pobrań: 2 121
  Brak głosów
 • CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
  Wniosek CI KRS-COD składany jest w celu otrzymania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie...
  Liczba pobrań: 3 082
  Brak głosów
 • CI KRS-CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
  Wniosek CI KRS-CWY składany jest w celu otrzymania wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie...
  Liczba pobrań: 2 658
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • CI KRS-CZ-OPP Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest ...
  Wiosek CI KRS-CZ-OPP składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego. Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi...
  Liczba pobrań: 1 144
  Brak głosów