Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Urząd i Izba Celna druki do wypełnienia

AKC-PA (7) (archiwalny) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
Deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy składa się w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbow
0
2417
AKC-PA (6) (archiwalny) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
Deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy składa się w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbow
0
1252
AKC-PA (5) (archiwalny) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
Deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy składa się w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Miejscem składania deklaracji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywani
0
1221
AKC-PA (4) (archiwalny) (od 2013) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
Deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy składa się w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Miejscem składania deklaracji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywani
4.0
1201
AKC-PA (3) (od 2012) (archiwalny) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
Deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy składa się w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Miejscem składania deklaracji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywani
0
1165
AKC-P (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
Deklarację należy składać do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano samochód osobowy. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynn
0
1756
AKC-P (2) (archiwalny) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
Deklarację należy składać do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano samochód osobowy. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynn
0
1605
AKC-P (1) (archiwalny) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
Deklarację należy składać do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano samochód osobowy. Miejscem składania deklaracji AKC-P jest Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego,
0
1208
ZZ-1 (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych
Zabezpieczenie należności pieniężnych może być dokonane przez: zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożeni
0
2475
ZZ-1 (3) (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych
Zabezpieczenie należności pieniężnych może być dokonane przez: zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożeni
0
2439
AKC-ST/AKC-STn (5) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
Deklarację AKC-ST/AKC-STn należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w pozostałych przypadkach należy
0
1699
AKC-ST/AKC-STn (4) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
Deklarację AKC-ST/AKC-STn należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w pozostałych przypadkach należy
0
651
AKC-ST/AKC-STn (2) (archiwalny) (od XI 2013) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
Deklarację AKC-ST/AKC-STn należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w pozostałych przypadkach należy
0
597
AKC-ST/AKC-STn (3) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
Deklarację AKC-ST/AKC-STn należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w pozostałych przypadkach należy p
0
592
AKC-ST/AKC-STn (1) (od I 2013) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w po
0
574
PIT/SE (2) (archiwalny) (2021) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsp
FormularzPIT/SE Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu stanowizałącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Formularz je
0
29 642
PIT/SE (1) (archiwalny) (2020) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu
FormularzPIT/SE Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu stanowizałącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Formularz je
0
3024
VAT-14 (2) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. W przypadku niewp
3.0
654
VAT-14 (3) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. W przypadku niewp
0
650
VAT-14 (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. Na druku należy pod
0
228
Strona 13 z 13

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.